Модел уговора о тржишној премији за Владу коначан ( ЕНГ )