Смањи
Аа
Повећај

Издавање одобрења за извођење рударских радова по Главном рударском пројекту површинског копа „Поље Е”