Смањи
Аа
Повећај

РЕРИ - Коментари на документ „Даљи развој капацитета за енергетско планирање, EuropeAid/135625/IH/SER/RS, Уговор бр: 48-00-00140/2019-28, Резултати моделирања, 25. јануар 2022. године“