Смањи
Аа
Повећај

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈИ СПРОВОДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КАО И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ -2022- ЈП 1/22

Јавни позив за јединице локалних самоуправа за учешће у пројекту у оквиру Националног програма енергетске санације спроведен је у периоду од 02.02 – 21.02.2022. године.

У пројекту учествује 151 ЈЛС, односно 92% ЈЛС у Републици Србији.

Укупна вредност пројекта је 4,01 милијарди динара.

У складу са степеном развијености, ЈЛС које припадају четвртој групи чији је степен развијености испод 50% републичког просека, учествују са износом од минимално 30% средстава, док МРЕ даје 70%. Остале ЈЛС учествују са минимално 50% средстава, а средства МРЕ су до 50%.

Све информације о статусу реализације пројекта могу се наћи у табели: