Смањи
Аа
Повећај

Записник о извршеном инспекцијском надзору рударске несреће у руднику „Соко“