Смањи
Аа
Повећај

Министарство поред кривичне пријаве због несреће у руднику „Соко“ поднело и пријаве за привредни преступ

Министарство поред кривичне пријаве због несреће у руднику „Соко“ поднело и пријаве за привредни преступ

Министарство рударства и енергетике је, поред кривичне пријаве Вишем јавном тужилаштву у Нишу против 14 лица за које сматра да су одговорна за несрећу у руднику „Соко“ када је осам рудара страдало, а њих 20 повређено, поднело и Основном јавном тужилаштву у Алексинцу две пријаве за привредни преступ против ЈП ПЕУ „Ресавица“ и одговорних лица у овом предузећу, као и против привредног друштва за производњу, инжењеринг, пројектовање и маркетинг „Тераголд & ЦО“ ДОО Београд и одговорног лица у овој компанији.

Поступајућа рударска инспекторка Министарства рударства и енергетике поднела је пријаву за привредни преступ против ЈП ПЕУ „Ресавица“ због тога што су изводили рударске радове на експлоатацији угља без прибављеног решења о одобрењу које издаје Министарство, а против компаније „Тераголд & ЦО“ ДОО Београд због тога што су сачинили коначни извештај о извршеној техничкој контроли рударског пројекта који није изражен у складу са претходно одобреном документацијом која је прописана законом.

 

Основном јавном тужилаштву у Алексинцу предат је и записник инспекторке, бројни докази, као и друга документација којом Министарство располаже у вези са решењима о одобрењу за извођење рударских радова.