Смањи
Аа
Повећај

Радна група о изради Нацрта интегрисаног националног плана за климу и енергетику

Радна група о изради Нацрта интегрисаног националног плана за климу и енергетику

На састанку Радне групе за израду интегрисаног националног енергетског и климатског плана Србије за период до 2030. године, са визијом до 2050. године, представљени су резултати анализе која је примењена за оцену сценарија на основу којег ће се припремити Нацрт ИНЕКП-а.

Резултати анализе показали су да је „Сценарио С“ у односу на остале предложене најреалистичнији и подразумева смањење емисија са ефектом стаклене баште у 2030. у односу на 1990. годину за више од 40%, као и учешће ОИЕ у производњи електричне енергије веће од 40 одсто, те унапређење енергетске ефикасности.

 

Критеријуми који су коришћени за мултикритеријумску анализу су смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, ниво инвестиција, укупна увозна енергетска зависност, промене БДП-а, трошкови снабдевања електричном енергијом, унапређење енергетске ефикасности и диверзификација производње електричне енергије.

 

Предвиђено је да Нацрт ИНЕКП-а буде представљен радној групи крајем септембра, после чега ће бити организоване јавне консултације и јавна расправа која ће трајати колико год буде потребно, а план је да ИНЕКП буде усвојен до касне јесени.

 

У израду интегрисаног плана укључене су релевантне институције, шира јавност, приватни сектор и организације цивилног друштва изабране на јавном позиву. Министарство рударства и енергетике за потребе праћења реализације пројекта ИНЕКП формирало је мултидисциплинарну радну групу која има више од 90 чланова, међу којима су и представници цивилног сектора, јавних предузећа у електроенергетском сектору, Министарства заштите животне средине, Делегације ЕУ у Србији, Енергетске заједнице, консултанти.