Смањи
Аа
Повећај

Табеларни преглед планираних уштеда енергије

Министарство рударства и енергетике објавило је 30. августа 2022. године предлог препорука за уштеде у потрошњи електричне и топлотне енергије у државним и јавним установама и институцијама, јединицама локалне самоуправе, привреди, као и домаћинствима за предстојећу зиму. Планиране уштеде енергије веома су значајне због енергетске кризе ради обезбеђивања енергетске безбедности и стабилности. Министарство је послало дописе локалним самоуправама, органима државне управе, јавним предузећима, установама и привреди да доставе планове очекиваних уштеда енергије у периоду од септембра 2022. до марта 2023. године и свакодневно је у комуникацији са наведеним субјектима. Подаци о плановима штедње допуњавају се новим подацима и биће објављивани на сајту Министарства.