Смањи
Аа
Повећај

Влада усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије

Влада усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије (ОИЕ), којим ће бити омогућен даљи развој сектора ОИЕ, укључујући и спровођење аукција за нове капацитете из обновљивих извора.

 „Изменама закона постиже се баланс између два подједнако важна циља - веће интеграције ОИЕ у нас енергетски систем и обезбеђења сигурног рада електроенергетског система у Републици Србији. Изменама закона омогућиће се спровођење аукција на начин који ће инвеститоре брже интегрисати на тржиште и омогућити им преко потребну предвидљивост у погледу трошкова и подстицаја, а са минималним трошковима по грађане и државу, али и подстицање приватних инвестиција у ОИЕ, уз већу доступност производних капацитета за наше грађане и привреду из зелених, чистих извора” рекла је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић.

Она је подсетила да Србија тренутно око две трећине електричне енергије добија из угља и да је повећање производње енергије из обновљивих извора кључно за успешно спровођење енергетске транзиције и смањење негативног утицаја енергетског сектора на животну средину. "Да бисмо то постигли потребно је боље дефинисање улоге и одговорности свих учесника, како бисмо имали и већу производњу зелене енергије и стабилност електроенергетског система и то је оно што желимо да постигнемо кроз измене овог закона", навела је Ђедовић.

Измене закона допреће и решавању питања великог броја захтева за прикључење ветроелектрана и соларних електрана на електроенергетски систем који изазивају забринутост код оператора система, између осталог, кроз адекватније регулисање одговорности према електроенергетском систему комерцијалних пројеката.

Једна од промена у предложеним измена и допунама Закона о коришћењу ОИЕ односи се и на ограничење инсталисане снаге купаца-произвођача, у складу са сличном праксом у ЕУ и Енергетској заједници.

Предложено решење има за циљ да постојећи модел купца-произвођача, који укључује значајне повољности и изузећа у односу на обавезе осталих учесника на тржишту према операторима система, функционише у јасно дефинисаним границама капацитета који су прихватљиви са аспекта сигурности рада електроенергетског система, али и да омогући веће учешће грађана и мале привреде у енергетској транзицији, подстичући бољу уравнотеженост производње и потрошње купаца-произвођача током године.