Смањи
Аа
Повећај

Закон о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. гласник РС бр. 95/18)