Смањи
Аа
Повећај

Усклађени динарски износи који су објављени у "Службеном гласнику РС", бр. 156/2020 од 25.12.2020. године, а примењују се од 1.1.2021.