Смањи
Аа
Повећај

Захтев за издавање одобрења којим се одобрава (проширује) ЕП