Смањи
Аа
Повећај

Правилник о посебним елементима процене ризика, учестаности вршења инсп. надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области опреме под притиском