Смањи
Аа
Повећај

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊE АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈП „СРБИЈАГАС” НОВИ САД