Смањи
Аа
Повећај

Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва за чланство у радним групама Министарства рударства и енергетике

Министарство рударства и енергетике је у периоду од 28. јула до 4. августа 2021. године реализовало Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у следећим радним групама овог министарства:

            1) Радне групе WG 1 и WG 2 за праћење реализације Пројекта ,,Даљи развој капацитета енергетског планирања“ који се финансира кроз ИПА фонд 2017 Европске Уније и

            2) Радна група за праћење реализације и управљање поступком израде и усвајање нове Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године и Програма остваривања Стратегије и израде извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије развоја енергетике на животну средину и израде извештаја о стратешкој процени утицаја Програма остваривања Стратегије развоја енергетике на животну средину.

Комисија састављена од представника Министарства рударства и енергетике донела је Предлог кандидата из реда организација цивилног друштва за чланство у наведеним радним групама.

Резултати Јавног позива: