Смањи
Аа
Повећај

13.08.2021. - Oбавештење о предмету бр. 312-01-00361/2020-06 од 18.05.2021. године које се односи на привредно друштво МХЕ Звонце д.о.о. из Београда, са датумом оглашавања 13.08.2021. године

У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18) објављује се Обавештење о предмету број 312-01-00361/2020-06 од 18.05.2021. године које се односи на привредно друштво МХЕ Звонце д.о.о. из Београда, са датумом оглашавања 13.08.2021. године.