Регистар повлашћених произвођача електричне енергије, привремених повлашћених произвођача електричне енергије и произвођача из обновљивих извора енергије 11.08.2022.

Хидроелектране
Соларне електране (Помоћни регистар - преглед свих поднетих захтева)
- Соларне електране на земљи
- Соларне електране на објекту до 30 kW
- Соларне електране на објекту од 30 до 500 kW
Електране на ветар (Помоћни регистар - преглед свих поднетих захтева)
Електране на биогас
Електране на биомасу
Високоефикасне когенерације
Електрана на депонијски гас и гас из постројења за третман комуналних отпадних вода
Електрана на отпад

Хидроелектране

Рб. Идентификациони број у регистру Статус Произвођач Назив објекта Инсталисана снага, kW Решење Датум издавања решења
1 1 повлашћени СЗР МХЦ Радошићска река, Радошиће - Рашка Радошићска река 37 312-01-00774/2009-12 25.01.2010
2 2 повлашћени DV Technologies d.o.o, Београд Бован 250 312-01-01016/2009-12 26.01.2010
3 3 повлашћени Занатска радња „Електро Ђорђевић“, Прокупље Грчки млин 75 312-01-00945/2009-12, 312-01-00945/2009-12^ 09.02.2010
4 4 повлашћени Самостална производна радња „Муња“, Житорађе – Владичин Хан Муња 30 312-01-01037/2009-12 25.02.2010
5 5 повлашћени HIDROENERGIJA DOO RAŠKA Куршумлија 350 312-01-00775/2009-12 05.03.2010
6 6 повлашћени Предузетник HIDROELEKTRANA JEVTIĆ Хидроелектрана Јевтић 95 312-01-00011/2010-12 05.03.2010
7 7 повлашћени СЗР „Електро Славица“ Електро Славица 50 312-01-00129/2010-01, 312-01-00129/2010-01^ 16.03.2010
8 8 повлашћени DV Technologies d.o.o, Београд Врутци 400 312-01-00202/2010-12 23.03.2010
9 9 повлашћени ECO ENERGO GROUP DOO, Београд Тегошница 640 312-01-00274/2010-12 14.04.2010
10 10 повлашћени HIDROWATT DOO, Београд Поштица 700 312-01-00345/2010-12 25.06.2010
11 11 повлашћени ECO ENERGO GROUP DOO, Београд Ливађе 450 312-01-00614/2010-12 09.08.2010
12 12 повлашћени Српски православни манастир Студеница Студеница 94 312-01-00004/2011-12 11.01.2011
13 13 повлашћени Предузетник МИЛОШ ЂОРЂИЋ ПР, Доња Оровица Ђорђић 10.7 312-01-00060/2011-12, 312-01-00060/2011-12^ 31.03.2011
14 21 повлашћени ECO ENERGO GROUP DOO, Београд ГОРЊЕ ГАРЕ 1 993 312-01-00795/2011-08 05.12.2011
15 22 повлашћени ECO ENERGO GROUP DOO, Београд ГОРЊЕ ГАРЕ 2 993 312-01-00794/2011-08 05.12.2011
16 29 повлашћени ECO ENERGO GROUP DOO, Београд ДОЊЕ ГАРЕ I 990 312-01-00560/2012-10 05.06.2012
17 36 повлашћени ECO ENERGO GROUP DOO, Београд ДОЊЕ ГАРЕ II 990 312-01-00586/2012-10 15.06.2012
18 38 повлашћени БРАНЕ ВЕЉКОВИЋ ПР, ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, Горња Соловица ДЕБЕЛА СТЕНА 33 312-01-00577/2012-10 03.07.2012
19 43 повлашћени HIDROISTEL D.O.O. KLENIKE ПРОХОР ПЧИЊСКИ 250 312-01-00501/2010-01 09.08.2010
20 48 повлашћени BEST ENERGY - JEDAN 2010 d.o.o., Трговиште Прочовци I 820 312-01-00390/2012-04 12.12.2012
21 52 повлашћени ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. Радаљска Бања 245 312-01-00615/2012-10 26.12.2012
22 54 повлашћени ECO ENERGO GROUP DOO, Београд ДОЊЕ ГАРЕ 3 500 312-01-00391/2013-10 04.04.2013
23 57 повлашћени BEST ENERGY - DVA 2010 d.o.o., Трговиште Прочовци II 510 312-01-01368/2013-04 15.05.2013
24 58 повлашћени PIONIR ENERGY DOO, Крагујевац Грамада 474 312-01-00747/2013-04 16.05.2013
25 74 повлашћени Univers d.o.o., Рашка Вележ 520 312-01-00151/2013-04 04.07.2013
26 82 повлашћени MHE Pantović doo, Ивањица Девићи 100 312-01-01718/2013-04 07.08.2013
27 83 повлашћени Милојевић Милинка СЗР Мечкари Црна Глава, Јошаничка Бања Клупци 44 312-01-00999/2012-04 31.07.2013
28 91 повлашћени СЗР ДРВОПРЕРАДА-ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДЊА БАНЕ, Бован Бован 26 312-01-00127/2013-04 19.08.2013
29 97 повлашћени ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. Међувршје 7000 312-01-00617/2012-10 26.08.2013
30 124 повлашћени ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. Овчар бања 4500 312-01-00616/2013-10 24.09.2013
31 133 повлашћени ПД МХЕ КРСТИЋИ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, Власотинце Крстићи 700 312-01-03398/2013-04 19.11.2013
32 134 повлашћени Српски православни манастир Рача Манастир Рача 60 312-01-02931/2013-04 02.12.2013
33 151 повлашћени GHP - GREEN HIDRO POWER - JEDAN 2010 DOO, Трговиште Присоје 910 312-01-03564/2013-04 11.12.2013
34 153 повлашћени W&W ENERGY doo, Крагујевац Црквине 960 312-01-03645/2013-04 17.01.2014
35 159 повлашћени МХЕ Јабуковик доо, Београд Јабуковик 1520 312-01-03561/2013-04 29.01.2014
36 169 повлашћени МХЕ Баре, Власотинце Баре 1162 312-01-00434/2014-04 25.02.2014
37 170 повлашћени LOTIKA DOO MOKRA GORA, Мокра Гора Мокра Гора 104 312-01-00097/2013-04 19.03.2014
38 171 повлашћени DOO NATIONAL ELECTRIC COMPANY, Сурдулица Љути До 630 312-01-00334/2014-04 28.03.2014
39 178 повлашћени Pure Energy doo, Босилеград Градиште 700 312-01-01308/2014-04 24.04.2014
40 182 повлашћени ENERGO RAS DOO KRALJEVO, Краљево Белци 1220 312-01-01254/2014-04 13.05.2014
41 183 повлашћени STUDENICAELEKTRO doo, Краљево Калудра 680 312-01-01152/2014-04 21.05.2014
42 184 повлашћени ŠEMSUDIN ZEKOVIĆ PREDUZETNIK, RADWA ZA PROIZVODNJU HIDROELEKTRIČNE ENERGIJE M.H.E. VODENICE Воденица 150 312-01-02560/2014-04, 312-01-02560/2014-04^ 22.05.2014
43 202 повлашћени W&W ENERGY doo, Крагујевац Речица 1400 312-01-00662/2014-06 17.09.2014
44 203 повлашћени DOO NATIONAL ELECTRIC COMPANY, Сурдулица Џеп 890 312-01-00321/2014-06 26.08.2014
45 209 повлашћени Хидроенергија Рашка, Рашка Радошиће 160 312-01-00488/2014-06 15.09.2014
46 232 повлашћени POWER-B.N.M. LESKOVAC, KUMAREVO, Лесковац Поречје 1260 312-01-01131/2014-06 01.12.2014
47 247 повлашћени ПД Грађеивна-високоградња и производња електричне енергије доо, Дарковце Дарковце 186 312-01-01234/2014-06 14.01.2015
48 258 повлашћени Privredno društvo ŽUPANJ doo, Београд Жупањ 999 312-01-00664/2015-06 29.06.2015
49 259 привремени повлашћени* PREDUZEĆE 15 AVGUST DOO, Београд Сеоце 580 312-01-00697/2015-06 16.07.2015
50 264 повлашћени MAGAL ELEKTRIK BEOGRAD doo Самоково 320 312-01-00910/2015-06 14.08.2015
51 266 повлашћени VLADIĆI 1 NOVA, BEOGRAD Владићи 1 946 312-01-01150/2015-06 12.10.2015
52 269 повлашћени BEST ENERGY-ČETIRI 2010 DOO TRGOVIŠTE, Трговиште Шаинце 251 312-01-01216/2015-06 12.11.2015
53 270 повлашћени BEST ENERGY-TRI 2010 DOO TRGOVIŠTE, Трговиште Падина 341 312-01-01217/2015-06 12.11.2015
54 274 повлашћени ENERGORAMA DOO BEOGRAD, Београд Кнежевићи 577 312-01-01408/2015-06 30.12.2015
55 275 повлашћени GREEN POWER DOO BRUS, Брус Скачак Плеш 375 312-01-01490/2015-06 19.01.2016
56 276 повлашћени PRIVREDNO DRUŠTVO CAN-ELECTRO DOO, Београд Вича 160 312-01-01497/2015-06 30.12.2015
57 277 повлашћени FANTASTIC ENERGY TWO DOO TRGOVIŠTE Дубак 610 312-01-01203/2015-06 17.02.2016
58 280 повлашћени SPRING ENERGY JEDAN BISTAR DOO BOSILEGRAD, Босилеград Бистар 315 312-01-00107/2016-06 10.03.2016
59 281 повлашћени MM HIDRO ENERGY - BLACK, Тутин Изберовићи 291 312-01-00464/2016-06, 312-01-00464/2016-06^ 25.03.2016
60 282 привремени повлашћени Мала хидроелектрана Звонце доо, Београд-Стари Град Звонце 360 312-01-00284/2016-06 31.03.2016
61 283 привремени повлашћени Мала хидроелектрана Ракита доо, Београд-Стари Град Ракита 320 312-01-00283/2016-06 31.03.2016
62 285 повлашћени Univers d.o.o., Рашка Шутановина 666 312-01-00530/2016-06, 312-01-00530/2016-06^ 21.04.2016
63 287 повлашћени PREDUZEĆE 15 AVGUST DOO, Београд Сеоце 480 312-01-00639/2016-06 30.05.2016
64 294 повлашћени MOJA STARA VODENICA DOO ČAČAK, Чачак Јелимировци 230 312-01-01093/2016-06 19.08.2016
65 300 повлашћени GREEN ENERGY - PRŽINCI, Врање Пржинци 350 312-01-01325/2016-06 07.10.2016
66 303 повлашћени ENERGOZLATAR DOO, Нова Варош Варошка река 50 312-01-01324/2016-06, 312-01-01324/2016-06^ 03.11.2016
67 305 привремени повлашћени* VLASINA ECO ENERGY DOO BEOGRAD, Београд Проданча 175 312-01-01400/2016-06 22.11.2016
68 306 повлашћени VLASINA ECO ENERGY DOO BEOGRAD, Београд Ђорђине 320 312-01-01401/2016-06 14.11.2016
69 307 повлашћени ЗЛАТИБОРСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ДОО, Чачак Бели камен 1680 312-01-01492/2016-06 30.11.2016
70 309 привремени повлашћени* SAMUK d.o.o. Beograd-Zemun Самоковска река 1 1998 312-01-01404/2016-06 08.11.2016
71 312 повлашћени PREDUZEĆE ZA PRODAJU I IZDAVANJE NEKRETNINA MBNM INVEST CO DOO, Љубовија Сушара 87 312-01-01646/2016-06 10.01.2017
72 313 привремени повлашћени** Митровића Воденица доо, Пријепоље Митровића воденица 22 312-01-01572/2016-06 27.12.2016
73 314 повлашћени AVG Hydro Power doo, Врање Камик 180 312-01-00366/2017-06 27.03.2017
74 315 повлашћени ХЕ ХИДРОВОЛТ доо, Рашка Вележ 1 587 312-01-00194/2017-06 27.02.2017
75 316 привремени повлашћени* Eko Elektra doo, Београд Лисина 1500 312-01-01575/2016-06 03.04.2017
76 317 повлашћени ENERGO RAS DOO KRALJEVO, Краљево Кашићи 1327 312-01-00575/2017-06 10.05.2017
77 318 повлашћени SZR MB ELEKTRIKA BOŽO MILOVIĆ PR IVANJICA, Ивањица Јевац 25 312-01-00385/2017-06 19.05.2017
78 320 повлашћени POWE GEN DOO BEOGRAD, Београд-Нови Београд Вргудинац 1520 312-01-00841/2017-06 21.06.2017
79 321 повлашћени Hydro Ljutina doo Priboj, Прибој Црнетићи 990 312-01-00753/2017-06 09.06.2017
80 322 повлашћени Hydro Ljutina doo Priboj, Прибој Радановићи 848 312-01-00754/2017-06 09.06.2017
81 323 повлашћени SLEMEN ELECTRIC DOO BEOGRAD, Београд Блендија воденица-Глоган 210 312-01-00816/2017-06 14.06.2017
82 324 привремени повлашћени* ЗЛАТИБОРСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ДОО, Чачак Комаљ 600 312-01-00748/2017-06 27.06.2017
83 325 повлашћени MHE VIROVCI DOO, Босилеград Вировци 305 312-01-00821/2017-06 28.06.2017
84 326 повлашћени HIDROENERGIJA DOO RAŠKA Лисина 140 312-01-00819/2017-06 28.06.2017
85 327 повлашћени MM ENERGO 2010 DOO UŽICE Вране 158 312-01-00880/2017-06 12.07.2017
86 328 привремени повлашћени* HIDROINVEST 2016 DOO KRALJEVO Владићи 645 312-01-00994/2017-06 28.07.2017
87 329 повлашћени 15 AVGUST DOO BEOGRAD Вуково Брдо 440 312-01-00951/2017-06 28.07.2017
88 330 привремени повлашћени* AQUA LOGIC DOO PIROT Доња Коритница 60 312-01-00781/2017-06 28.06.2017
89 331 привремени повлашћени* ХИДРОЕНЕРГО ДУБОЧИЦА д.о.о. ЖИЧА Дубочица 2 700 312-01-00896/2017-06 10.07.2017
90 332 привремени повлашћени* EKOENERGOSISTEM 2010 doo Игришт 477 312-01-00898/2017-06 10.07.2017
91 333 привремени повлашћени* КУНАРА ДОО КРАЉЕВО Кунара 1524 312-01-00971/2017-06 08.08.2017
92 335 повлашћени Eko Elektra doo, Београд Лисине 1500 312-01-01072/2017-06 06.09.2017
93 336 повлашћени HIDROINVEST 2016 DOO KRALJEVO Владићи 740 312-01-01096/2017-06, 312-01-01096/2017-06^ 07.09.2017
94 339 повлашћени МИРОСЛАВ НИКИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ МИРА 92 ЦРНИ ВРХ Црни Врх 41 312-01-01084/2017-06 20.09.2017
95 340 повлашћени IKA-GWILAN ORTAKA MINIĆ JOVANA I OSTALIH OD GNJILAN - PIROT Мездреја 40 312-01-00853/2017-06 28.09.2017
96 343 привремени повлашћени* МЕЗДРЕЈА доо Петровац на Млави Мездреја 725 312-01-01064/2017-06 20.10.2017
97 344 повлашћени VLASINA ECO ENERGY DOO BEOGRAD, Београд Проданча 175 312-01-01160/2017-06 24.11.2017
98 345 привремени повлашћени* PLEMEN DOO, Beograd Рогопеч 1 1763 312-01-01321/2017-06 09.11.2017
99 347 повлашћени ДРАГОСЛАВ РАДОЈКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ JAZ -ENERGY КРАЉЕВО Јаз 41.85 312-01-01349/2017-06 18.12.2017
100 348 повлашћени ХИДРОЕНЕРГО ДУБОЧИЦА д.о.о. ЖИЧА Дубочица 2 700 312-01-01531/2017-06 25.12.2017
101 349 повлашћени AQUA LOGIC DOO PIROT Доња Коритница 60 312-01-01467-2017-06 25.12.2017
102 350 повлашћени STUDENICAELEKTRO doo, Краљево Јелићи 922 312-01-01550/2017-06 10.01.2018
103 353 повлашћени HIDROELEKTRANA VIDRENJAK DOO, Тутин Крона 860 312-01-01548/2017-06 01.02.2018
104 354 повлашћени EKOENERGOSISTEM 2010 doo Игришт 477 312-01-00077/2018-06 20.02.2018
105 356 повлашћени КУНАРА ДОО КРАЉЕВО Кунара 1524 312-01-00096/2018-06 22.08.2018
106 357 привремени повлашћени* МХЕ Равни доо, Београд - Врачар Равни 470 312-01-00035/2018-06 21.02.2018
107 358 привремени повлашћени* ASTRA ENERGY DOO, Крагујевац Крепољин 1780 312-01-00067/2018-06, 312-01-00067/2018-06^ 21.02.2018
108 360 привремени повлашћени* ZP DREN DOO, Краљево Планска 1552 312-01-01541/2017-06 30.01.2018
109 361 повлашћени MHE SOKOLJA doo, Краљево Сокоља 176 312-01-00057/2018-06 20.02.2018
110 362 повлашћени POWER LANISTE DOO KUMAREVO, Лесковац Ланиште 2600 312-01-00267/2018-06 29.03.2018
111 363 повлашћени 15 AVGUST DOO BEOGRAD Орлић 500 312-01-00145/2018-06 02.03.2018
112 365 повлашћени SLEMEN ELECTRIC DOO BEOGRAD, Београд Читлук 120 312-01-00163/2018-06 08.03.2018
113 366 повлашћени ЕНЕРГОЗЛАТАР ДОО, Нова Варош Дражевићи 320 312-01-00261/2018-06 02.04.2018
114 367 повлашћени КОНТАКТ РЕКА доо, Црна Трава Састав Река 500 312-01-00239/2018-06 29.03.2018
115 368 привремени повлашћени* ĐURINCI DOO ČAČAK, Чачак Ђуринци 175 312-01-00004/2018-06 02.02.2018
116 369 привремени повлашћени BREVINA DOO, Краљево Бревина 500 312-01-00133/2018-06, 312-01-00133/2018-06^, 312-01-00133/2018-06^ 01.03.2018
117 370 привремени повлашћени* TOPLIČKE ELEKTRANE DOO, Куршумлија Куршумлија 995 312-01-00210/2018-06, 312-01-00210/2018-06^ 19.03.2018
118 371 привремени повлашћени* Univers d.o.o., Рашка Марићи 960 312-01-00122/2018-06 01.03.2018
119 373 привремени повлашћени* МХЕ БОЖИКОВАЦ 1 ДОО Београд-Вождовац МХЕ Божиковац 1 191 312-01-00335/2018-06 15.05.2018
120 374 повлашћени ĐURINCI DOO ČAČAK, Чачак Ђуринци 175 312-01-00397/2018-06 08.05.2018
121 375 повлашћени КЛАДЕНАЦ ЕЛЕКТРО ДОО, Ужице Бучје 120 312-01-00403/2018-06 10.05.2018
122 376 повлашћени ДРАГАН СТЕПАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ МХЕ РИБНИЦА ПАШТРИЋ, Мионица Рибница Паштрић 56 312-01-00322/2018-06, 312-01-00322/2018-06^ 13.06.2018
123 377 привремени повлашћени* SWISS STONE, Краљево Гарине 260 312-01-00373/2018-06 04.05.2018
124 378 привремени повлашћени* Mir elektra plus doo Стењевац 830 312-01-00418/2018-06 11.06.2018
125 380 привремени повлашћени МХЕ Водоскок, Чачак Космај 223 312-01-00160/2018-06, 312-01-00160/2018-06^ 19.06.2018
126 381 повлашћени Univers d.o.o., Рашка Марићи 960 312-01-00599/2018-06 10.07.2018
127 385 привремени повлашћени* MINI HYDRO INVESTMENTS-PROJECTS doo, Београд Видњиште 299 312-01-00003/2018-06 18.04.2018
128 386 привремени повлашћени РУЈЕЛ 010 ДОО ПИРОТ, Пирот Јеловица 145 312-01-00469/2018-06 21.06.2018
129 387 привремени повлашћени* PAVLICA DOO BEOGRAD-VRAČAR, Београд Павлица 2710 312-01-00413/2018-06 16.05.2018
130 388 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град Ђердап 2 270000 312-01-00636/2018-06 11.07.2018
131 389 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град Ђердап 1 1083000 312-01-00608/2018-06 11.07.2018
132 390 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град Врла 1 50660 312-01-00638/2018-06 11.07.2018
133 391 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град Врла 2 24000 312-01-00635/2018-06 11.07.2018
134 392 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град Врла 3 29370 312-01-00639/2018-06 11.07.2018
135 393 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град Врла 4 24800 312-01-00640/2018-06 11.07.2018
136 395 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град Пирот 80000 312-01-00637/2018-06 23.07.2018
137 396 привремени повлашћени* МАМС ЕНЕРГИЈА доо Београд, Београд-Стари Град Црвени Брег 1520 312-01-00771/2018-06 10.09.2018
138 398 привремени повлашћени* VMHE ENERGY DOO VLADIČIN HAN, Владичин Хан Маковиште 595 312-01-00821/2018-06 12.09.2018
139 399 привремени повлашћени* DOO ELEKТRO-CENTAR MR SISTEM PLUS ČAČAK Мост 469 312-01-00739/2018-06 03.09.2018
140 400 привремени повлашћени Global Energy doo, Доња Врежина Козји Грб 665 312-01-00708/2018-06 03.09.2018
141 401 привремени повлашћени LUKA ENERGY doo Жута стена 1930 312-01-00705/2018-06, 312-01-00705/2018-06^ 03.09.2018
142 405 привремени повлашћени* MINI HYDRO INVESTMENTS DOO BEOGRAD Рековићи 7680 312-01-00371/2018-06, 312-01-00371/2018-06^ 06.11.2018
143 415 повлашћени MINI HYDRO INVESTMENTS-PROJECTS doo, Београд Видњиште 299 312-01-00030/2019-06 31.01.2019
144 416 повлашћени ZP DREN DOO, Краљево Планска 1552 312-01-01121/2018-06 28.12.2018
145 423 повлашћени МХЕ СЛАВНИК д.о.о. Прокупље СЛАВНИК 55 312-01-00073/2019-06 28.02.2019
146 424 повлашћени VMHE ENERGY DOO VLADIČIN HAN, Владичин Хан Маковиште 595 312-01-00172/2019-06 11.03.2019
147 428 привремени повлашћени* SPRING ENERGY D.O.O. МХЕ ТЛАМИНО 260 312-01-01128/2018-06 26.12.2018
148 429 повлашћени SAMUK d.o.o. Beograd-Zemun Самоковска река 1 1998 312-01-01139/2018-06, 312-01-01139/2018-06^ 18.04.2019
149 431 повлашћени ЗЛАТИБОРСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ДОО, Чачак Комаљ 600 312-01-00183/2019-06 24.04.2019
150 439 привремени повлашћени* VMHE ENERGY DOO VLADIČIN HAN МХЕ Мањак 470 312-01-00103/2019-06 25.02.2019
151 440 привремени повлашћени* GEOSYSTEM ENERGY D.O.O. RAŠKA МХЕ БУЧЕ 366 312-01-01088/2018-06 24.12.2018
152 444 привремени повлашћени* MOJA STARA VODENICA DOO JEŽEVICA МХЕ Трлиште 995 312-01-00037/2019-06 11.07.2019
153 445 повлашћени ZLATOMIR LJUBISAVLJEVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE HIDROCENTRALA LISINE STRMOSTEN МХЕ ЛИСИНЕ СТРМОСТЕН 33 312-01-00308/2019-06 23.07.2019
154 447 привремени повлашћени POLIESTER GRUPA DOO PRIBOJ МХЕ Нова Варош 260 312-01-00359/2019-06, 312-01-00359/2019-06^ 31.07.2019
155 448 привремени повлашћени* MHE PRŠIĆI DOO KOVIOCI МХЕ ПРШИЋИ 138 312-01-01109/2018-06 21.12.2018
156 450 привремени повлашћени* VSP ENERGY DOO LUČANI МХЕ ЈОВАНОВИЋИ 515 312-01-00662/2019-06 19.09.2019
157 456 повлашћени GEOSYSTEM ENERGY D.O.O. RAŠKA МХЕ Буче 366 312-01-00841/2019-06 04.10.2019
158 457 привремени повлашћени МХЕ Караула д.о.о. Београд Караула 737 312-01-01060/2018-06 26.07.2019
159 458 повлашћени Mir elektra plus doo МХЕ Стењевац 830 312-01-00781/2019-06 23.10.2019
160 461 повлашћени МХЕ БОЖИКОВАЦ 1 ДОО Београд-Вождовац МХЕ Божиковац 1 191 312-01-00392/2019-06 03.12.2019
161 463 привремени повлашћени КРЕСАЈА ДОО БЕОГРАД МХЕ Кресаја 560 312-01-01019/2019-06 10.12.2019
162 464 привремени повлашћени CONAL ENERGY DOO KLADOVO МХЕ Бела Паланка 1620 312-01-01008/2019-06, 312-01-01008/2019-06^ 11.12.2019
163 470 привремени повлашћени* DOO MOJA STARA VODENICA JEŽEVICA МХЕ Дукат 640 312-01-00806/2019-06 01.10.2019
164 471 повлашћени Предузеће за производњу и дистрибуцију електричне енергије НЕНИЛУКС доо Кобиље МХЕ Ђерекаре 213 312-01-00433/2019-06 23.01.2020
165 477 повлашћени МЕЗДРЕЈА доо Петровац на Млави Мездреја 725 312-01-00080/2020-06 25.02.2020
166 484 повлашћени MHE CENTRALA 1 doo Beograd МХЕ Брус 1 390 312-01-00062/2019-06 08.02.2019
167 501 повлашћени МАМС ЕНЕРГИЈА доо Београд, Београд-Стари Град Црвени Брег 1520 312-01-00337/2020-06 12.05.2020
168 505 повлашћени MOJA STARA VODENICA DOO JEŽEVICA МХЕ Трлиште 995 312-01-01159/2019-06 04.03.2020
169 506 привремени повлашћени* Hydro Goleša doo Priboj, Прибој МХЕ Шљивовица 1300 312-01-01056/2018-06 14.02.2020
170 507 привремени повлашћени DOO HIDRO STENA KRALJEVO МХЕ Ушће 1514 312-01-01157/2019-06 05.02.2020
171 510 повлашћени SWISS STONE DOO KRALJEVO МХЕ Гарине 260 312-01-00495/2020-06 14.05.2020
172 511 привремени повлашћени Arsenal-Hidro d.o.o. Kraljevo МХЕ Витуш 380 312-01-01118/2019-06 24.01.2020
173 512 повлашћени DOO ELEKТRO-CENTAR MR SISTEM PLUS ČAČAK МХЕ Мост 469 312-01-00226/2020-06 12.03.2020
174 525 привремени повлашћени WATER GREEN ENERGY d.o.o. Kumarevo МХЕ Беско 960 312-01-01126/2019-06 19.02.2020
175 528 привремени повлашћени UNA ENERGY DOO BEOGRAD МХЕ Ридови 287 312-01-00249/2019-06 03.06.2020
176 533 привремени повлашћени S&T ENERGY TEAM DOO DARKOVCE МХЕ Махала 310 312-01-00193/2019-06 21.03.2019
177 540 привремени повлашћени* MHE BRANJEVICA DOO BOSILEGRAD МХЕ Брањевица 665 312-01-00007/2020-06 13.05.2020
178 541 повлашћени PLEMEN DOO, Beograd МХЕ Рогопеч 1 1763 312-01-00618/2020-06 08.10.2020
179 544 повлашћени VMHE ENERGY DOO VLADIČIN HAN, Владичин Хан МХЕ Мањак 470 312-01-00655/2020-06 09.10.2020
180 547 привремени повлашћени* STH ENERGY DOO KRALJEVO МХЕ Грајићи 900 312-01-01154/2019-06 19.05.2020
181 548 привремени повлашћени МХЕ ВОДЕН ДОО БЕОГРАД МХЕ ВОДЕН 214 312-01-01173/2018-06 26.09.2019
182 549 привремени повлашћени ENERGO CO. 2015 DOO SUBOTICA МХЕ Сумраковац-узводно 130 312-01-01161/2019-06 27.02.2020
183 550 привремени повлашћени RADOJKA BLAGOJEVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE HIDROVASAM BRUS МХЕ Брус 2 100 312-01-01151/2019-06 31.01.2020
184 551 привремени повлашћени МХЕ БУЧАЛО ДОО ВРАЊЕ МХЕ Бучало 240 312-01-01059/2019-06 23.12.2019
185 552 привремени повлашћени TURBO ENERGY SISTEM DOO TRGOVIŠTE МХЕ Прочовци 3 910 312-01-01171/2019-06 04.02.2020
186 553 повлашћени SPRING ENERGY DVA MHE REKA DOO BOSILEGRAD МХЕ РЕКА 815 312-01-00038/2019-06 09.11.2020
187 554 повлашћени MHE PRŠIĆI DOO KOVIOCI МХЕ ПРШИЋИ 138 312-01-00714/2020-06 02.11.2020
188 555 повлашћени GREEN ENERGY - DUAVICA D.O.O. Vranje МХЕ Дуавица 341 312-01-01082/2019-06 03.12.2020
189 556 привремени повлашћени* CLEAN ENERGY SOLUTIONS D.O.O. Beograd МХЕ Лозно 320 312-01-01138/2018-06 25.12.2018
190 559 привремени повлашћени GRADITELJI SA JUGA D.O.O. Блаце МХЕ Пискања 2800 312-01-01173/2019-06 29.01.2021
191 563 повлашћени SPRING ENERGY doo Vranje МХЕ Тламино 260 312-01-00760/2020-06 04.03.2021
192 574 повлашћени МХЕ Равни доо, Београд - Врачар МХЕ Равни 470 312-01-00154/2021-10 29.04.2021
193 575 повлашћени Hydro Goleša doo Priboj, Прибој МХЕ Шљивовица 1300 312-01-00036/2021-10 05.05.2021
194 576 повлашћени CLEAN ENERGY SOLUTIONS D.O.O. Beograd МХЕ Лозно 320 312-01-00506/2021-10 20.05.2021
195 577 привремени повлашћени* ZAHAREX d.o.o. Tutin МХЕ Јелиће 128 312-01-00439/2021-10 12.05.2021
196 578 повлашћени VSP ENERGY DOO LUČANI МХЕ ЈОВАНОВИЋИ 515 312-01-00342/2021-10 13.05.2021
197 580 привремени повлашћени BRUSNIK ENERGY d.o.o. Beograd МХЕ Брусник 1264 312-01-00140/2021-10 12.05.2021
198 581 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град ХЕ Потпећ 54000 312-01-00471/2021-10 10.06.2021
199 582 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град ХЕ Увац 36000 312-01-00473/2021-10 10.06.2021
200 583 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град ХЕ Бистрица 102000 312-01-00470/2021-10 10.06.2021
201 584 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град ХЕ Кокин Брод 22500 312-01-00472/2021-10 10.06.2021
202 585 произвођач из ОИЕ JP EPS BEOGRAD, Београд-Стари Град ХЕ Бајина Башта 420000 312-01-00445/2021-10 09.06.2021
203 586 привремени повлашћени AVG HYDRO POWER DOO VRANJE МХЕ Лајковица 320 312-01-00387/2021-10 24.05.2021
204 587 повлашћени MHE PAVLICA DOO BEOGRAD-VRAČAR, Београд МХЕ Павлица 2710 312-01-00640/2021-10 14.06.2021
205 588 повлашћени ASTRA ENERGY DOO, Крагујевац Крепољин 1780 312-01-00946/2021-10 08.10.2021
206 590 повлашћени TOPLIČKE ELEKTRANE DOO, Куршумлија Куршумлија 995 312-01-00867/2021-10 26.10.2021
207 593 повлашћени ZAHAREX d.o.o. Tutin МХЕ Јелиће 128 312-01-01216/2021-10 28.10.2021
208 594 повлашћени MINI HYDRO INVESTMENTS DOO BEOGRAD Рековићи 7680 312-01-01771/2021-10 17.01.2022
209 595 повлашћени STH ENERGY DOO KRALJEVO МХЕ Грајићи 900 312-01-00074/2022-10 14.02.2022
210 596 привремени повлашћени МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА КОРБЕВАЧКА РЕКА Д.О.О. Врањска Бања МХЕ Корбевачка река 170 312-01-00375/2021-10 02.03.2022
211 599 повлашћени MHE BRANJEVICA DOO BOSILEGRAD МХЕ Брањевица 665 312-01-01716-2021-10 22.03.2022
212 600 повлашћени DOO MOJA STARA VODENICA JEŽEVICA МХЕ Дукат 640 312-01-00658/2022-10 27.05.2022
* - На основу овог привременог статуса је стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
** - На основу овог привременог статуса није у року стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
Укупно инсталисана снага повлашћени: 96228.5 kW
Укупно инсталисана снага привремени: 16919.0 kW

Соларне електране на земљи

Рб. Идентификациони број у регистру Статус Произвођач Назив објекта Инсталисана снага, kW Решење Датум издавања решења Датум подношења захтева
1 24 привремени повлашћени* SOLARIS ENERGY d.o.o, Кладово Соларис 1 999 312-01-00245/2012-10 09.05.2012 06.03.2012
2 25 повлашћени DANICA GREEN ENERGY d.o.o., Прокупље Даница 73.6 312-01-00512/2012-10 25.05.2012 14.05.2012
3 26 привремени повлашћени* СОЛАР МАТАРОВА д.о.о., Београд СОЛАР МАТАРОВА 2000 312-01-00303/2012-10 30.05.2012 19.03.2012
4 27 повлашћени Привредно друштво МИКИ СОЛАР доо Врбовец, Блаце Врбовац 10.44 312-01-00503/2012-10 05.06.2012 11.05.2012
5 39 привремени повлашћени* PRIMA ENERGY DOO, Нови Сад PRIMA ENERGY 996 312-01-00571/2012-10 05.07.2012 30.05.2012
6 49 привремени повлашћени* SOLARIS ENERGY d.o.o, Кладово Соларис 2 675 312-01-00796/2012-10 11.12.2012 24.07.2012
7 55 повлашћени СОЛАР МАТАРОВА д.о.о., Алибунар СОЛАР МАТАРОВА 2000 312-01-01398/2013-04, 312-01-01398/2013-04^ 12.04.2013 10.04.2013
8 64 привремени повлашћени** DOMIT доо, Лебане БОЈНИК 1-ДОМИТ 400 312-01-00235/2013-04, 312-01-00235/2013-04^ 24.05.2013 05.02.2013
9 65 привремени повлашћени** DOMIT доо, Лебане БОЈНИК 2-ДОМИТ 250 312-01-00236/2013-04, 312-01-00236/2013-04^ 24.05.2013 05.02.2013
10 67 привремени повлашћени* СЗР ЕУРОГРАДЊА, Прокупља Еуроградња 50 312-01-00213/2013-04 30.05.2013 04.02.2013
11 80 привремени повлашћени* NicCo doo, Београд Сајан 535.96 312-01-00243/2013-04 15.07.2013 05.02.2013
12 160 повлашћени SOLARIS ENERGY d.o.o, Кладово Соларис 1 999 312-01-00085/2014-04 05.02.2014 14.01.2014
13 192 повлашћени СЗР ЕУРОГРАДЊА, Прокупља Еуроградња 50 312-01-00300/2014-04 25.06.2014 19.06.2014
14 200 повлашћени PRIMA ENERGY DOO, Нови Сад PRIMA ENERGY 996 312-01-00397/2014-06 03.09.2014 02.07.2014
15 230 повлашћени NicCo doo, Београд Сајан 535.96 312-01-00719/2014-06 08.12.2014 19.08.2014
16 252 повлашћени SOLARIS ENERGY d.o.o, Кладово Соларис 2 675 312-01-01406/2014-06 11.02.2015 17.12.2014
17 359 произвођач из ОИЕ НОЛЕКО ДОО, Чачак НОЛЕКО ВРАНИЋ 425 312-01-00120/2018-06 22.02.2018 13.02.2018
18 538 произвођач из ОИЕ NEMANJA RADOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE RASOL KONJEVIĆI Расол-Коњевићи 40 312-01-00217/2020-06 13.08.2020 26.02.2020
19 591 произвођач из ОИЕ GLOBAL SUSTAINABILITY EXPERTS, Београд-Чукарица Соларна електрана Мића 25.6 312-01-01297/2021-10 08.11.2021 29.10.2021
* - На основу овог привременог статуса је стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
** - На основу овог привременог статуса није у року стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
Укупно инсталисана снага повлашћени: 5340.0 kW
Укупно инсталисана снага привремени: 0.0 kW

Соларне електране на објекту до 30 kW

Рб. Идентификациони број у регистру Статус Произвођач Назив објекта Инсталисана снага, kW Решење Датум издавања решења Датум подношења захтева
1 14 повлашћени Средња школа Варварин Средња школа Варварин 5.06 312-01-00208/2011-10 08.08.2011 23.05.2011
2 15 повлашћени СТШ ,,Михајло Пупин“, Кула СТШ ,,Михајло Пупин“, Кула 5.06 312-01-00310/2011-08 25.08.2011 17.06.2011
3 16 повлашћени Центар за промовисање, развој и примену ОИЕ Центар за промовисање, развој и примену ОИЕ 2.1 312-01-00353/2011-11 18.10.2011 10.11.2011
4 28 привремени повлашћени* GREEN RAY, Мерошина GREEN RAY 30 312-01-00531/2012-10 05.06.2012 17.05.2012
5 31 привремени повлашћени* Сунчева енергија, Мерошина Сунчева енергија, Мерошина 10 312-01-00574/2012-10 08.06.2012 31.05.2012
6 37 повлашћени Електротехничка школа Раде Кончар Електротехничка школа Раде Кончар 5.06 312-01-00459/2012-10 21.06.2012 27.04.2012
7 41 привремени повлашћени* Aleksa Branković PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SEKRETARSKI I PERVODILAČKI POSLOVI DELTA KOMUTERS ZAJEČAR ДЕЛТА 10 312-01-00787/2012-10 25.07.2012 20.07.2012
8 44 повлашћени Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду ФТН 8 312-01-00825/2011-10 01.12.2011 10.11.2011
9 45 повлашћени Сунчева енергија, Мерошина Сунчева енергија, Мерошина 10 312-01-00095/2012-04, 312-01-00095/2012-04^, 312-01-00095/2012-04^ 27.09.2012 28.08.2012
10 47 повлашћени GREEN RAY, Мерошина GREEN RAY 30 312-01-00291/2012-04, 312-01-00291/2012-04^ 16.10.2012 10.09.2012
11 59 привремени повлашћени* HIDRO ENERGY доо, Мионица Мионица 2 25 312-01-00492/2013-04 20.05.2013 07.03.2013
12 60 привремени повлашћени* ЛЕДИНАК СОЛАР, Куршумлија ЛЕДИНАК СОЛАР ДОБРИ ДО 30 312-01-00698/2013-04 22.05.2013 27.03.2013
13 61 повлашћени Aleksa Branković PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SEKRETARSKI I PERVODILAČKI POSLOVI DELTA KOMUTERS ZAJEČAR ДЕЛТА 10 312-01-00388/2013-04 23.05.2013 25.02.2013
14 69 привремени повлашћени* OlgaSolEnergy doo, Ниш Подина 10 312-01-00331/2013-04 27.06.2013 18.02.2013
15 70 повлашћени DOMIT доо, Лебане DOMIT 30 312-01-00233/2013-04 27.06.2013 05.02.2013
16 71 привремени повлашћени* Електромеханика доо, Ниш СОЛ-ЕЛМЕХ 30 312-01-01618/2013-04 27.06.2013 14.05.2013
17 72 повлашћени KODAL doo, Босилеград КОДАЛ 23 312-01-01543/2013-04 01.07.2013 26.04.2013
18 73 привремени повлашћени* TERMO-GAS ŠEREGI OTO, Сента ШЕРЕГИ 1 5.154 312-01-01639/2013-04 01.07.2013 15.05.2013
19 75 привремени повлашћени* TELEFON INŽENJERING doo, Београд TELEFON INŽENJERING 20 312-01-00644/2013-04 27.05.2013 24.03.2013
20 76 привремени повлашћени* СТЗР Зебра, Књажевац Зебра 15 312-01-01431/2013-04 10.06.2013 15.04.2013
21 77 привремени повлашћени* Preduzetnik Aleksandar Vasojević VELPING ВЕЛПИНГ 1 15 312-01-01566/2013-04 09.07.2013 30.04.2013
22 81 привремени повлашћени* NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 2 29.76 312-01-00416/2013-04 17.07.2013 27.02.2013
23 84 привремени повлашћени* NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 3 30 312-01-00499/2013-04, 312-01-00499/2013-04^ 17.07.2013 07.03.2013
24 85 привремени повлашћени* NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 5 29.8 312-01-00668/2013-04, 312-01-00668/2013-04^ 17.07.2013 25.03.2013
25 86 привремени повлашћени* NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 1 29.8 312-01-00666/2013-04, 312-01-00666/2013-04^ 17.07.2013 25.03.2013
26 88 привремени повлашћени* OUN PROMET доо, Београд СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА 16.32 312-01-01671/2013-04 24.07.2013 20.05.2013
27 89 привремени повлашћени** FRIGOCENTAR доо, Београд Фригоцентар 20.5 312-01-01685/2013-04 30.07.2013 21.05.2013
28 90 привремени повлашћени* VS ELEKTRO ELECTRICS доо, Београд Лумино 30 30 312-01-02039/2013-04 02.08.2013 27.06.2013
29 95 привремени повлашћени** SUN ENERGY, Ниш МИКРО СОЛАР МАЛЧА 20 312-01-02022/2013-04, 312-01-02022/2013-04^ 02.08.2013 25.06.2013
30 96 повлашћени BESAL ELECTRIC доо, Нови Сад Мала соларна електрана 10 312-01-01829/2013-04 02.08.2013 05.06.2013
31 98 привремени повлашћени* NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 4 30 312-01-02293/2013-04, 312-01-02293/2013-04^ 26.08.2013 17.07.2013
32 99 привремени повлашћени* СЗТАР "CMILJANIĆ", Крагујевац Шумадија 30 312-01-02171/2013-04, 312-01-02171/2013-04^ 26.08.2013 08.07.2013
33 100 привремени повлашћени* KONVOJ-TRANS, Крагујевац Крагујевац 30 312-01-02172/2013-04 26.08.2013 08.07.2013
34 101 привремени повлашћени* FORTUNA, Лесковац Фортуна солар 30 312-01-02184/2013-04 26.08.2013 10.07.2013
35 102 привремени повлашћени* PAPIR UNIJA doo, Буковац Буковац 10 312-01-02452/2013-04 26.08.2013 01.08.2013
36 103 привремени повлашћени* INB ад, Бајмок Палић 30 312-01-02477/2013-04 26.07.2013 06.08.2013
37 104 привремени повлашћени* ELEKTRO SENKA doo, Краљево Столови 30 312-01-02454/2013-04 27.08.2013 01.08.2013
38 105 привремени повлашћени* ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА "DROGERIJA ŽAD" Црвица 30 312-01-02310/2013-04 26.08.2013 19.07.2013
39 106 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Гаража Дома Здравља Богатић 30 312-01-02138/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
40 107 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Приватна Кућа Салаш Остојић 20 312-01-02142/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
41 108 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Безинска Станица 30 312-01-02140/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
42 109 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Дом културе Дубље 25 312-01-02139/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
43 110 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Дом културе Баново Поље 30 312-01-02137/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
44 111 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Основна школа Клење 25 312-01-02136/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
45 112 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Дом Културе Глушци 30 312-01-02135/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
46 113 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Основна Школа Богатић 30 312-01-02143/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
47 114 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна лектрана Дом културе Бадовинци 25 312-01-02134/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
48 115 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Дом културе Црнобарски Салаш 30 312-01-02133/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
49 116 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Дом културе Клење 20 312-01-02132/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
50 117 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Основна Школа Вук Караџић 30 312-01-02144/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
51 118 привремени повлашћени* MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Земљорадничка задруга Црнобарски Салаш 25 312-01-02141/2013-04 26.08.2013 03.07.2013
52 119 привремени повлашћени** EVROTOPLOSERVIS, Сремска Митровица СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА 30 312-01-02201/2013-04 26.08.2013 10.07.2013
53 120 повлашћени 11. април, Београд ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРАНА 3.2 312-01-00287/2013-04 28.08.2013 08.02.2013
54 121 привремени повлашћени* NATURA VITALIS доо, Димитровград NAVITAS 8 30 312-01-02337/2013-04, 312-01-02337/2013-04^ 10.09.2013 24.07.2013
55 122 привремени повлашћени* NATURA VITALIS доо, Димитровград NAVITAS 9 30 312-01-02336/2013-04, 312-01-02336/2013-04^ 10.09.2013 24.07.2013
56 123 привремени повлашћени* RD SOLAR SISTEM доо, Крагујевац CHANEL 1 10 312-01-02291/2013-04 10.09.2013 17.07.2013
57 125 привремени повлашћени* GAVRILOVIC доо, Крагујевац ГАВРИЛОВИЋ 20 312-01-02461/2013-04 25.10.2013 01.08.2013
58 126 привремени повлашћени* PREDUEĆE ZA ELEKTRONIKU PROMET I USLUGE DMV INDUSTRIJSKI KONTROLNI SISTEMI DOO NIŠ, MOKRANJČEVA 9 FOTONAPONSKA SOLARNA ELEKTRANA NA KROVU OBJEKTA 30 312-01-02460/2013-04 24.10.2013 01.08.2013
59 127 привремени повлашћени* ФЛК ПЕТРОЛ ДОО БЕЛОЉИН ОГРАНАК СОЛАР ФЛК СОЛАР-3 17.395 312-01-02647/2013-04 19.11.2013 23.08.2013
60 129 привремени повлашћени* Драган Живковић ПР ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЖИВКОВИЋ ЕЛЕКТРО ДТ, ДОЊА ТОПОНИЦА ТОПОНИЦА 15.925 312-01-02540/2013-04, 312-01-02540/2013-04^ 21.11.2013 14.08.2013
61 130 привремени повлашћени* ФЛК ПЕТРОЛ ДОО БЕЛОЉИН ОГРАНАК СОЛАР ФЛК СОЛАР-2 29.89 312-01-02651/2013-04 21.11.2013 23.08.2013
62 131 привремени повлашћени* ФЛК ПЕТРОЛ ДОО БЕЛОЉИН ОГРАНАК СОЛАР ФЛК СОЛАР-1 9.86 312-01-02646/2013-04 21.11.2013 23.08.2013
63 132 привремени повлашћени* NAVITAS SOLARIS, Димитровград NAVITAS 4 30 312-01-02338/2013-04 21.11.2013 24.07.2013
64 135 привремени повлашћени* ПД ГЕОСОНДА ГЕОМЕХАНИКА доо, Београд Соларна електрана Геосонда Лештане 30 312-01-02546/2013-04, 312-01-02546/2013-04^ 25.11.2013 14.08.2013
65 136 привремени повлашћени* ФЛ ЕЛЕКТРО СОЛАР доо, Прокупље ФЛ СОЛАР-3 29.89 312-01-02649/2013-04, 312-01-02649/2013-04^ 25.11.2013 23.08.2013
66 137 повлашћени Државни универзитет у Новом Пазару ДУНП 10 312-01-02753/2013-04 25.11.2013 03.09.2013
67 138 привремени повлашћени* DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 1 30 312-01-02730/2013-04, 312-01-02730/2013-04^ 25.11.2013 02.09.2013
68 139 привремени повлашћени* DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 2 30 312-01-02731/2013-04, 312-01-02731/2013-04^ 25.11.2013 02.09.2013
69 140 привремени повлашћени* DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 3 30 312-01-02732/2013-04, 312-01-02732/2013-04^ 25.11.2013 02.09.2013
70 141 привремени повлашћени* DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 4 30 312-01-02733/2013-04, 312-01-02733/2013-04^ 25.11.2013 02.09.2013
71 142 привремени повлашћени* DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 5 30 312-01-02734/2013-04, 312-01-02734/2013-04^ 25.11.2013 02.09.2013
72 143 привремени повлашћени* DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 6 30 312-01-02735/2013-04, 312-01-02735/2013-04^ 25.11.2013 02.09.2013
73 144 привремени повлашћени* Драган Живковић ПР ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЖИВКОВИЋ ЕЛЕКТРО ДТ, ДОЊА ТОПОНИЦА КРУШЕВАЧКА 15.925 312-01-02789/2013-04, 312-01-02789/2013-04^ 26.11.2013 09.09.2013
74 145 привремени повлашћени* ФЛ ЕЛЕКТРО СОЛАР доо, Прокупље ФЛ СОЛАР-2 29.89 312-01-02650/2013-04, 312-01-02650/2013-04^ 30.10.2013 23.08.2013
75 146 привремени повлашћени* ФЛ ЕЛЕКТРО СОЛАР доо, Прокупље ФЛ СОЛАР-1 9.86 312-01-02648/2013-04, 312-01-02648/2013-04^ 25.11.2013 23.08.2013
76 147 привремени повлашћени* SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ELEKTRIK TOCIĆ MIROSLAV PREDUZETNIK OBREŽ, Варварин СУНЦОГЛЕД 5 312-01-02862/2013-04 13.12.2013 11.09.2013
77 148 привремени повлашћени* СЗУР М-24 Јан Павел ПР, Ковачица Ковачица М-24 30 312-01-02883/2013-04 16.12.2013 12.09.2013
78 150 привремени повлашћени* ANDREA II, Бачка Топола СУНЦЕ 1 30 312-01-02808/2013-04 16.12.2013 09.09.2013
79 152 привремени повлашћени* SUN-EL SISTEM доо, Лозинца Мода 29.7 312-01-02782/2013-04 15.01.2014 09.09.2013
80 155 привремени повлашћени* SUN-EL SISTEM доо, Лозинца МСЕ - Велком магацин 29.7 312-01-02755/2013-04 15.01.2014 03.09.2013
81 156 привремени повлашћени* SUN-EL SISTEM доо, Лозинца МСЕ - Велком управа 29.7 312-01-02754/2013-04 15.01.2014 03.09.2013
82 157 повлашћени OlgaSolEnergy doo, Ниш Подина 10 312-01-03579/2013-04 20.01.2014 04.11.2013
83 158 повлашћени INB ад, Бајмок Палић 30 312-01-04293/2013-04 20.01.2014 31.12.2013
84 161 повлашћени FORTUNA DOO BOBIŠTE-LESKOVAC, Лесковац Фортуна солар 30 312-01-00249/2014-04 20.02.2014 24.01.2014
85 162 повлашћени СТЗР Зебра, Књажевац Зебра 15 312-01-00293/2014-04 20.02.2014 29.01.2014
86 163 повлашћени NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 2 29.76 312-01-03139/2013-04, 312-01-03139/2013-04^ 12.02.2014 10.10.2013
87 164 привремени повлашћени* LIN SOLARIA доо, Лозиница Мала соларна електрана Статион ФК Лозница 29.7 312-01-02867/2013-04, 312-01-02867/2013-04^ 10.03.2014 11.09.2013
88 165 повлашћени Предузетник Бојан Радовановић Соларна електрана Јајинци 8 312-01-02639/2013-04 28.02.2014 22.08.2013
89 166 привремени повлашћени* ВА-СО доо, Београд ВА-СО 1 24 312-01-02779/2013-04 05.03.2014 06.09.2013
90 168 привремени повлашћени* PAVIZO doo, Крагујевац МСЕ 10.5 312-01-02462/2013-04 05.09.2013 01.08.2013
91 172 привремени повлашћени* ЗАНАТСКА РАДЊА ГУМОТЕХНА САВИЋ НАДИЦЕ ПР ЋИЋЕВАЦ, Ћићевац МСЕ ГУМОТЕХНА ЋИЋЕВАЦ 29.89 312-01-03015/2013-04 03.04.2014 26.09.2013
92 173 привремени повлашћени* САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА СНЕК БАР АЛЕКСАНДАР РАДОМИР САВИЋ ПР ПОЈАТЕ, Појате МСЕ АЛЕКСАНДАР СНЕК БАР 29.89 312-01-03016/2013-04 03.04.2014 26.09.2013
93 174 привремени повлашћени* BRANEMARK DOO, Врање МСЕ БРАНЕМАРК 29.835 312-01-02908/2013-04 03.04.2014 13.09.2013
94 175 привремени повлашћени* ДРАГОСЛАВ МИЛИКИЋ ПР ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА СЕТИ ЧАЧАК СЗТР СЕТИ 9.36 312-01-03014/2013-04 03.04.2014 26.09.2013
95 176 повлашћени ECOVISIT DOO, Кладово ECOVISIT 10 312-01-02929/2013-04 15.04.2014 17.09.2013
96 177 привремени повлашћени* OVEX INŽENJERING DOO, Београд Ларсо 1 30 312-01-03018/2013-04 15.04.2014 26.09.2013
97 179 привремени повлашћени** СЗР ЛИНИЈА ДОБРИВОЈЕВИЋ ЗОРАН ПРЕДУЗЕНТИК ВАЉЕВО МСЕ ЛИНИЈА 1 8.69 312-01-03225/2013-04 20.04.2014 15.10.2013
98 180 повлашћени ЛЕДИНАК СОЛАР, Куршумлија ЛЕДИНАК СОЛАР ДОБРИ ДО 30 312-01-01022/2014-04 12.05.2014 26.04.2014
99 181 повлашћени SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ELEKTRIK TOCIĆ MIROSLAV PREDUZETNIK OBREŽ, Варварин СУНЦОГЛЕД 5 312-01-01051/2014-04, 312-01-01051/2014-04^ 12.05.2014 12.03.2014
100 185 повлашћени TERMO-GAS ŠEREGI OTO, Сента ШЕРЕГИ 1 5 312-01-00018/2014-06 29.05.2014 05.05.2014
101 186 повлашћени ФЛК ПЕТРОЛ ДОО БЕЛОЉИН ОГРАНАК СОЛАР ФЛК СОЛАР-2 29.89 312-01-00025/2014-06 29.05.2014 05.05.2014
102 187 повлашћени ФЛК ПЕТРОЛ ДОО БЕЛОЉИН ОГРАНАК СОЛАР ФЛК СОЛАР-1 9.86 312-01-00024/2014-06 29.05.2014 05.05.2014
103 189 повлашћени KONVOJ-TRANS, Крагујевац Крагујевац 30 312-01-01002/2014-04 09.06.2014 07.03.2014
104 190 повлашћени PAVIZO doo, Крагујевац МСЕ 10.5 312-01-00091/2014-06 09.06.2014 14.05.2014
105 191 повлашћени СЗТАР "CMILJANIĆ", Крагујевац Шумадија 30 312-01-01001/2014-04 09.06.2014 07.03.2014
106 193 повлашћени NAVITAS SOLARIS, Димитровград NAVITAS 4 30 312-01-00277/2014-06 07.07.2014 16.06.2014
107 196 повлашћени ФЛК ПЕТРОЛ ДОО БЕЛОЉИН ОГРАНАК СОЛАР ФЛК СОЛАР-3 17.395 312-01-00026/2014-06 28.07.2014 05.05.2014
108 197 повлашћени BRANEMARK DOO, Врање МСЕ БРАНЕМАРК 29.835 312-01-00240/2014-06 08.07.2014 09.06.2014
109 198 повлашћени ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА "DROGERIJA ŽAD" Црвица 30 312-01-01236/2014-04 05.08.2014 07.04.2014
110 199 повлашћени HIDRO ENERGY доо, Мионица Мионица 2 25 312-01-01305/2014-06 28.07.2014 14.04.2014
111 201 повлашћени ALEKSANDAR VASOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE VELPING KRAGUJEVAC ВЕЛПИНГ 1 15 312-01-00289/2014-06, 312-01-00289/2014-06^ 15.09.2014 16.06.2014
112 204 повлашћени VS ELEKTRO ELECTRICS доо, Београд Лумино 30 30 312-01-00677/2014-06 01.09.2014 13.08.2014
113 205 повлашћени PAPIR UNIJA doo, Буковац Буковац 10 312-01-00428/2014-06 04.09.2014 07.07.2014
114 206 повлашћени ELEKTRO SENKA doo, Краљево Столови 30 312-01-00735/2014-06 15.09.2014 22.08.2014
115 207 повлашћени RD SOLAR SISTEM доо, Крагујевац CHANEL 1 10 312-01-00847/2014-06 20.10.2014 09.09.2014
116 208 повлашћени OUN PROMET доо, Београд СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА 16.32 312-01-00766/2014-06 27.10.2014 05.11.2014
117 210 повлашћени САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА СНЕК БАР АЛЕКСАНДАР РАДОМИР САВИЋ ПР ПОЈАТЕ, Појате МСЕ АЛЕКСАНДАР СНЕК БАР 29.89 312-01-00984/2014-06 04.11.2014 02.10.2014
118 211 повлашћени TELEFON INŽENJERING doo, Београд TELEFON INŽENJERING 20 312-01-00398/2014-04 01.10.2014 02.07.2014
119 212 повлашћени PREDUEĆE ZA ELEKTRONIKU PROMET I USLUGE DMV INDUSTRIJSKI KONTROLNI SISTEMI DOO NIŠ, MOKRANJČEVA 9 FOTONAPONSKA SOLARNA ELEKTRANA NA KROVU OBJEKTA 30 312-01-01015/2014-06 05.11.2014 08.10.2014
120 213 повлашћени ЗАНАТСКА РАДЊА ГУМОТЕХНА САВИЋ НАДИЦЕ ПР ЋИЋЕВАЦ, Ћићевац МСЕ ГУМОТЕХНА ЋИЋЕВАЦ 29.89 312-01-00983/2014-06 05.11.2014 02.10.2014
121 214 повлашћени Електромеханика доо, Ниш СОЛ-ЕЛМЕХ 30 312-01-03733/2013-04 12.02.2014 20.11.2013
122 215 повлашћени SUN-EL SISTEM доо, Лозинца МСЕ - Велком управа 29.7 312-01-01144/2014-06 10.11.2014 31.10.2014
123 216 повлашћени SUN-EL SISTEM доо, Лозинца МСЕ - Велком магацин 29.7 312-01-01145/2014-06 10.11.2014 31.10.2014
124 217 повлашћени ДРАГОСЛАВ МИЛИКИЋ ПР ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА СЕТИ ЧАЧАК СЗТР СЕТИ 9.36 312-01-01084/2014-06 20.11.2014 20.10.2014
125 218 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Гаража Дома Здравља Богатић 30 312-01-00909/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
126 219 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Приватна Кућа Салаш Остојић 20 312-01-00918/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
127 220 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Безинска Станица 30 312-01-00910/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
128 221 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Дом културе Дубље 25 312-01-00912/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
129 222 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Дом културе Баново Поље 30 312/01-00911/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
130 223 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Основна школа Клење 25 312-01-00917/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
131 224 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Дом Културе Глушци 30 312-01-00908/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
132 225 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Основна Школа Богатић 30 312-01-00919/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
133 226 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна лектрана Дом културе Бадовинци 25 312-01-00913/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
134 227 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Дом културе Клење 20 312-01-00915/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
135 228 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна Електрана Основна Школа Вук Караџић 30 312-01-00914/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
136 229 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Земљорадничка задруга Црнобарски Салаш 25 312-01-00907/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
137 233 повлашћени MI SOLARFACTORY доо, Богатић Соларна електрана Дом културе Црнобарски Салаш 30 312-01-00916/2014-06 01.12.2014 24.09.2014
138 236 повлашћени GAVRILOVIC доо, Крагујевац ГАВРИЛОВИЋ 20 312-01-01125/2014-06 01.12.2014 02.10.2014
139 238 повлашћени ВА-СО доо, Београд ВА-СО 1 24 312-01-01316/2014-06 22.12.2014 09.12.2014
140 239 повлашћени NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 3 30 312-01-01077/2014-06 22.12.2014 20.10.2014
141 240 повлашћени NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 5 29.8 312-01-01078/2014-06 04.12.2014 20.10.2014
142 241 повлашћени NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 1 29.8 312-01-01076/2014-06 22.12.2014 20.10.2014
143 244 повлашћени NATURA VITALIS доо, Димитровград Виталис 4 30 312-01-01079/2014-06 22.12.2014 20.10.2014
144 245 повлашћени NATURA VITALIS доо, Димитровград NAVITAS 8 30 312-01-01080/2014-06 22.12.2014 20.10.2014
145 246 повлашћени NATURA VITALIS доо, Димитровград NAVITAS 9 30 312-01-01082/2014-06 22.12.2014 20.10.2014
146 248 повлашћени СЗУР М-24 Јан Павел ПР, Ковачица Ковачица М-24 30 312-01-01223/2014-06 01.12.2014 19.11.2014
147 249 повлашћени ANDREA II, Бачка Топола СУНЦЕ 1 30 312-01-01284/2014-06 12.01.2015 01.12.2014
148 253 повлашћени SUN-EL SISTEM доо, Лозинца Мода 29.7 312-01-01459/2014-06 11.02.2015 25.12.2014
149 255 повлашћени Драган Живковић ПР ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЖИВКОВИЋ ЕЛЕКТРО ДТ, ДОЊА ТОПОНИЦА КРУШЕВАЧКА 15.925 312-01-00169/2015-06 27.04.2015 03.02.2015
150 256 повлашћени Драган Живковић ПР ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЖИВКОВИЋ ЕЛЕКТРО ДТ, ДОЊА ТОПОНИЦА ТОПОНИЦА 15.925 312-01-00170/2015-06 27.04.2015 03.02.2015
151 257 повлашћени OVEX INŽENJERING DOO, Београд Ларсо 1 30 312-01-00420/2015-06 06.05.2015 06.04.2015
152 260 повлашћени ФЛ ЕЛЕКТРО СОЛАР доо, Прокупље ФЛ СОЛАР-1 9.86 312-01-00520/2015-06 14.07.2015 30.04.2015
153 261 повлашћени ФЛ ЕЛЕКТРО СОЛАР доо, Прокупље ФЛ СОЛАР-2 29.89 312-01-00521/2015-06 14.07.2015 30.04.2015
154 262 повлашћени ФЛ ЕЛЕКТРО СОЛАР доо, Прокупље ФЛ СОЛАР-3 29.89 312-01-00522/2015-06 14.07.2015 30.04.2015
155 263 повлашћени LIN SOLARIA доо, Лозиница Мала соларна електрана Статион ФК Лозница 29.7 312-01-00690/2015-06, 312-01-00690/2015-06^ 13.08.2015 15.06.2015
156 284 повлашћени DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 1 30 312-01-01515/2015-06 05.04.2016 30.12.2015
157 288 повлашћени DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 5 30 312-01-01519/2015-06 20.05.2016 30.12.2015
158 289 повлашћени DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 2 30 312-01-01516/2015-06 20.05.2016 30.12.2015
159 290 повлашћени DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 3 30 312-01-01518/2015-06 20.05.2016 30.12.2015
160 291 повлашћени DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 4 30 312-01-01517/2015-06 20.05.2016 30.12.2015
161 292 повлашћени DOMIT доо, Лебане МСЕ ДОМИТ 6 30 312-01-01520/2015-06 15.06.2016 30.12.2015
162 293 привремени повлашћени* Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду ФТН 2 16.3 312-01-01016/2015-06 03.08.2016 09.09.2016
163 295 повлашћени GEOSONDA GEOMEHANIKA DOO BEOGRAD, Београд Геосонда 30 312-01-01275/2015-06 27.11.2015 28.10.2015
164 297 привремени повлашћени* SUN-EL SISTEM доо, Лозинца МОДА Управа 29.7 312-01-01015/2015-06 03.08.2016 09.09.2015
165 304 повлашћени Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду ФТН 2 16.3 312-01-01403/2016-06 08.11.2016 21.10.2016
166 310 привремени повлашћени* FLK PETROL DOO, Прокупље ФЛК Солар Топлица 1 4.5 312-01-01024/2015-06 07.12.2016 09.09.2015
167 433 повлашћени SUN-EL SISTEM доо, Лозинца МОДА Управа 29.7 312-01-00267/2019-06 28.05.2019 25.03.2019
168 446 повлашћени FLK PETROL DOO, Прокупље FLK PETROL DOO 4.5 312-01-00524/2019-06 08.07.2019 10.06.2019
169 539 произвођач из ОИЕ KEY4S DOO BEOGRAD МСЕ Видојевић Владимир 20 312-01-00030/2020-06 04.08.2020 30.12.2019
* - На основу овог привременог статуса је стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
** - На основу овог привременог статуса није у року стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
Укупно инсталисана снага повлашћени: 1971.6 kW
Укупно инсталисана снага привремени: 0.0 kW

Соларне електране на објекту од 30 до 500 kW

Рб. Идентификациони број у регистру Статус Произвођач Назив објекта Инсталисана снага, kW Решење Датум издавања решења Датум подношења захтева
1 30 привремени повлашћени* ЕНЕРГОПРОЈЕТ-ЕНТЕЛ а.д., Београд ЕНЕРГОПРОЈЕТ-ЕНТЕЛ 120 312-01-00998/2011-10 06.06.2012 27.12.2011
2 40 привремени повлашћени* Институт МИХАЈЛО ПУПИН д.о.о., Београд Институт МИХАЈЛО ПУПИН 50.16 312-01-00648/2012-10 05.07.2012 15.06.2012
3 51 повлашћени ЕНЕРГОПРОЈЕТ-ЕНТЕЛ а.д., Београд ЕНЕРГОПРОЈЕТ-ЕНТЕЛ 120 312-01-00498/2012-04 25.12.2012 31.10.2012
4 62 повлашћени ЕЛЕКТРОВАТ доо, Београд ЕЛЕКТРОВАТ 50 312-01-00524/2013-04 23.05.2013 04.02.2013
5 63 повлашћени ANITEX, Босилеград ANITEX 40.32 312-01-00522/2013-04 24.05.2013 18.02.2013
6 66 привремени повлашћени* T&N FAMILI доо, Београд СТ СОЛАР 440 312-01-00320/2013-04 28.05.2013 13.02.2013
7 68 привремени повлашћени** ALPEEX ENERGY Фарма Боровско поље 495.88 312-01-00415/2013-04, 312-01-00415/2013-04^ 03.06.2013 27.02.2013
8 78 привремени повлашћени* SZR ELEKTRO ĐORĐEVIĆ, Прокупље ĐORĐEVIĆ 50 312-01-00305/2013-04 22.07.2013 12.02.2013
9 79 привремени повлашћени* MLEKARA GLOŽANE MLEKARA GLOŽANE 418.6 312-01-00314/2013-04, 312-01-00314/2013-04^ 12.07.2013 13.02.2013
10 87 привремени повлашћени* BAU ENERGY доо, Ниш ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ 49.92 312-01-00779/2013-04, 312-01-00779/2013-04^ 19.07.2013 02.04.2013
11 92 привремени повлашћени* NAVITAS SOLARIS, Димитровград Навитас 1 95.04 312-01-00434/2013-04, 312-01-00434/2013-04^ 15.07.2013 28.02.2013
12 93 привремени повлашћени* NAVITAS SOLARIS, Димитровград Навитас 2 95.04 312-01-00435/2013-04, 312-01-00435/2013-04^ 15.07.2013 28.02.2013
13 94 привремени повлашћени* NAVITAS SOLARIS, Димитровград Навитас 3 95.04 312-01-00436/2013-04 15.07.2013 28.02.2013
14 167 повлашћени Институт МИХАЈЛО ПУПИН д.о.о., Београд ПУПИН 50.16 312-01-02288/2013-04 12.03.2014 19.09.2013
15 188 повлашћени SZR ELEKTRO ĐORĐEVIĆ, Прокупље ĐORĐEVIĆ 50 312-01-01379/2014-06, 312-01-01379/2014-06^ 09.06.2014 29.04.2014
16 194 повлашћени NAVITAS SOLARIS, Димитровград Навитас 3 95.04 312-01-00278/2014-06 07.07.2014 16.06.2014
17 195 повлашћени T&N FAMILI доо, Београд СТ СОЛАР 440 312-01-00238/2014-06 08.07.2014 09.06.2014
18 237 повлашћени BAU ENERGY доо, Ниш ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ 49.92 312-01-00888/2014-06 08.12.2014 19.09.2014
19 242 повлашћени NAVITAS SOLARIS, Димитровград Навитас 1 95.04 312-01-01075/2014-06 22.12.2014 20.10.2014
20 243 повлашћени NAVITAS SOLARIS, Димитровград Навитас 2 95.04 312-01-01083/2014-06 22.12.2014 20.10.2014
21 265 повлашћени MLEKARA GLOŽANE MLEKARA GLOŽANE 418.6 312-01-00847/2015-06 21.08.2015 20.07.2015
22 537 произвођач из ОИЕ SZR CUBI 2 ZOLTAN BUHMILER PR NOVI SAD CUBI 2 142.6 312-01-00422/2020-06 07.09.2020 13.02.2020
23 542 произвођач из ОИЕ Privredno društvo za proizvodnju električne energije MSE BIM-TEX DOO Leskovac Соларна електрана BIM-TEX 388.5 312-01-00643/2020-06 08.10.2020 01.10.2020
* - На основу овог привременог статуса је стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
** - На основу овог привременог статуса није у року стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
Укупно инсталисана снага повлашћени: 1504.1 kW
Укупно инсталисана снага привремени: 0.0 kW

Електране на ветар

Рб. Идентификациони број у регистру Статус Произвођач Назив објекта Инсталисана снага, kW Решење Датум издавања решења Датум подношења захтева
1 23 повлашћени HIDROWIND doo, Тутин Девреч 1 500 312-01-00150/2012-10 15.05.2012 09.02.2012
2 32 привремени повлашћени** Привредно друштво WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 7500 312-01-00501/2012-10 11.06.2012 10.05.2012
3 33 привремени повлашћени** Привредно друштво WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 1 9950 312-01-00498/2012-10 11.06.2012 10.05.2012
4 34 привремени повлашћени** Привредно друштво WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 2А 9000 312-01-00500/2012-10 11.06.2012 10.05.2012
5 35 привремени повлашћени** Привредно друштво WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 2Б 9000 312-01-00499/2012-10 11.06.2012 10.05.2012
6 50 привремени повлашћени (неважећи) MK-FINTEL WIND AD, Београд Кула 9000 312-01-00727/2012-04, 312-01-00727/2012-04^ 19.12.2012 28.11.2012
7 56 привремени повлашћени (неважећи) MK-FINTEL WIND AD, Београд La Piccolina 6000 312-01-00630/2012-04, 312-01-00630/2012-04^ 25.12.2012 19.11.2012
8 231 привремени повлашћени* ВЕТРОПАРК КУЛА ДОО, Београд Кула 9900 312-01-01303/2014-06 11.12.2014 03.12.2014
9 250 привремени повлашћени* ЕНЕРГОБАЛКАН ДОО, Београд La Piccolina 6600 312-01-01377/2014-06 19.01.2015 15.12.2014
10 251 привремени повлашћени* ELECTRAWINDS-S DOO BEOGRAD, Београд Алибунар 42000 312-01-00225/2015-06, 312-01-00225/2015-06^, 312-01-00225/2015-06^ 27.02.2015 24.02.2015
11 254 привремени повлашћени* Electrawinds Mali WF d.o.o. Beograd-Novi Beograd Малибунар 8000 312-01-00442/2015-06, 312-01-00442/2015-06^ 20.04.2015 09.04.2015
12 271 привремени повлашћени WIND PARK PLANDIŠTE DOO NOVI BEOGRAD, Београд Пландиште 1 102000 312-01-00661/2015-06, 312-01-00661/2015-06^, 312-01-00661/2015-06^, 312-01-00661/2015-06^ 12.11.2015 09.06.2015
13 272 привремени повлашћени* Electrawinds K-Wind doo Beograd-Novi Beograd, Београд Ковачица 104500 312-01-00758/2015-06, 312-01-00758/2015-06^, 312-01-00758/2015-06^ 16.11.2015 01.07.2015
14 273 привремени повлашћени* VETROELEKTRANE BALKANA DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), Београд Чибук 1 158460 312-01-00759/2015-06, 312-01-00759/2015-06^, 312-01-00759/2015-06^ 20.11.2015 01.07.2015
15 279 привремени повлашћени* MK-FINTEL WIND AD, Београд Кошава 68000 312-01-00795/2015-06, 312-01-00795/2015-06^ 08.04.2016 08.07.2015
16 299 повлашћени ВЕТРОПАРК КУЛА ДОО, Београд Кула 9900 312-01-01251/2016-06 23.09.2016 23.09.2016
17 308 повлашћени ЕНЕРГОБАЛКАН ДОО, Београд La Piccolina 6600 312-01-01660/2016-06 09.01.2017 30.12.2016
18 384 повлашћени Electrawinds Mali WF d.o.o. Beograd-Novi Beograd Малибунар 8000 312-01-00584/2018-06, 312-01-00584/2018-06^ 14.08.2018 20.06.2018
19 434 привремени повлашћени JP EPS BEOGRAD Костолац 66000 312-01-00473/2019-06, 312-01-00473/2019-06^ 28.05.2019 21.05.2019
20 437 повлашћени Electrawinds K-Wind doo Beograd-Novi Beograd, Београд Ковачица 104500 312-01-00549/2019-06 18.06.2019 18.06.2019
21 442 повлашћени ELECTRAWINDS-S DOO BEOGRAD VE ALIBUNAR 42000 312-01-00546/2019-06, 312-01-00546/2019-06^ 18.06.2019 17.06.2019
22 455 повлашћени VETROELEKTRANE BALKANA DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), Београд Чибук 1 158460 312-01-00858/2019-06 11.10.2019 07.10.2019
23 495 повлашћени MK-FINTEL WIND AD, Београд Кошава 68000 312-01-00286/2020-06 21.05.2020 30.03.2020
* - На основу овог привременог статуса је стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
** - На основу овог привременог статуса није у року стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије
Укупно инсталисана снага повлашћени: 398.0 MW
Укупно инсталисана снага привремени: 168.0 MW

Електране на биогас

Рб. Идентификациони број у регистру Статус Произвођач Назив објекта Инсталисана снага, kW Решење Датум издавања решења
1 19 повлашћени Biospringer RS d.o.o. (првобитно Alltech Serbia AD), Senta Alltech 1738 312-01-00220/2011-10, 312-01-00220/2011-10^ 11.05.2011
2 42 повлашћени DOO LAZAR - preduzeće za proizvodnju otkup i trgovinu, Blace Лазар 999 312-01-00209/2012-10 12.03.2012
3 46 повлашћени Привредно друштво Mirotin-Energo doo, Врбас Миротин 1 990 312-01-00094/2012-04 02.10.2012
4 53 повлашћени Global Seed d.o.o. Чуруг 635 312-01-00473/2012-04, 312-01-00473/2012-04^ 05.12.2012
5 154 повлашћени Привредно друштво Mirotin-Energo doo, Врбас Миротин 2 500 312-01-04175/2013-04 16.01.2014
6 286 повлашћени BIOELEKTRANA DOO BOTOŠ Биоелектра 600 312-01-00663/2016-06 12.05.2016
7 296 привремени повлашћени* ГАКОВАЦ ДОО СТАРА МОРАВИЦА, Стара Моравица Гаковац 2000 312-01-00970/2016-06 18.08.2016
8 298 повлашћени BIOGAS ENERGY доо Алибунар 3570 312-01-01136/2016-06 12.09.2016
9 301 повлашћени БГС ГАМА БП, Бач БГС ГАМА БП 650 312-01-01408/2016-06 03.11.2016
10 302 повлашћени БГС БЕТА БП, Бач БГС БЕТА БП 650 312-01-01409/2016-06 03.11.2016
11 311 привремени повлашћени* Global Seed d.o.o. Globalseed 2 635 312-01-01487/2016-06 06.12.2016
12 319 привремени повлашћени* DRLJA 1967 DOO BAČKA PALANKA Дрља 999 312-01-00345/2017-06, 312-01-00345/2017-06^ 25.05.2017
13 334 повлашћени ГАКОВАЦ ДОО СТАРА МОРАВИЦА, Стара Моравица Гаковац 2000 312-01-00998/2017-06 14.08.2017
14 337 привремени повлашћени* M BIOGAS FACTORY DOO BOGATIĆ Блок А 499 312-01-01035/2017-06 31.08.2017
15 338 привремени повлашћени* BIOELEKTRO-NAK ČESTEREG Биоелетро-НАК 637 312-01-00673/2017-06 18.09.2017
16 341 привремени повлашћени* SM Energy doo, Sremska Mitrovica Електрана на биогас SM Energy 999 312-01-01510/2016-06, 312-01-01510/2016-06^, 312-01-01510/2016-06^ 07.11.2017
17 342 привремени повлашћени* АД Будућност Будућност 999 312-01-01317/2017-06 08.11.2017
18 351 повлашћени BIOENERGO 808 DOO, Стара Пазова Биоенерго 808 637 312-01-01338/2017-06, 312-01-01338/2017-06^ 26.12.2017
19 355 привремени повлашћени* Agro Plus Energy Agro Plus Energy 999 312-01-01538/2017-06 31.01.2018
20 364 повлашћени БГС АЛФА БП, Бач БГС АЛФА БП 650 312-01-01549/2017-06 02.03.2018
21 372 привремени повлашћени* ENERGO-ORAHOVO DOO NOVO ORAHOVO, Бачка Топола Енерго Орахово 999 312-01-00303/2018-06 16.04.2018
22 379 привремени повлашћени* BIO PAN GAS doo BIO PAN GAS 999 312-01-00475/2018-06 21.06.2018
23 382 повлашћени BIOELEKTRO-NAK ČESTEREG Биоелетро-НАК 637 312-01-00522/2018-06 29.06.2018
24 383 привремени повлашћени Лактис-М доо Лактис-М1 250 312-01-00494/2018-06 26.07.2018
25 394 привремени повлашћени* BIOENERGO PARTNER MD DOO, Богатић Јарак 1 999 312-01-00667/2018-06 15.08.2018
26 397 привремени повлашћени ENERGO DOLOVO ČETIRI doo Енерго Долово Четири 999 312-01-00563/2018-06, 312-01-00563/2018-06^, 312-01-00563/2018-06^ 17.08.2018
27 402 привремени повлашћени* PANAWISS PLUS BIOGAS PANAWISS 530 312-01-00735/2018-06 30.10.2018
28 403 привремени повлашћени DOO MIROTIN-ENERGO VRBAS, Врбас Миротин 3 990 312-01-00845/2018-06, 312-01-00845/2018-06^ 15.11.2018
29 404 привремени повлашћени* VINEX ETIL DOO LUKIĆEVO, Лукићево VINEX ETIL BIOGAS 2126 312-01-00818/2018-06 06.11.2018
30 406 повлашћени Global Seed d.o.o. Globalseed 2 635 312-01-01028/2018-06 27.11.2018
31 407 привремени повлашћени* ZLATAR DOO MRAMORAK Мраморак 1 999 312-01-01059/2018-06 27.11.2018
32 408 привремени повлашћени* Bio Gold Energy doo Мраморак 2 999 312-01-01058/2018-06 04.12.2018
33 409 привремени повлашћени SLOVAN-ENERGO Слован-Енерго 845 312-01-01086/2018-06, 312-01-01086/2018-06^ 11.12.2018
34 410 привремени повлашћени CHICK PROM ENERGY DOO Mali Iđoš CHICK PROM ENERGY 999 312-01-00997/2018-06, 312-01-00997/2018-06^ 27.11.2018
35 411 повлашћени ENVIGAS ALFA DOO Sremska Kamenica ENVIGAS ALFA 800 312-01-01105/2018-06 11.12.2018
36 412 повлашћени ENVIGAS BETA DOO Sremska Kamenica ENVIGAS BETA 800 312-01-01104/2018-06 11.12.2018
37 413 привремени повлашћени ALTER BIOGAS II DOO ALTER BIOGAS II 999 312-01-01131/2018-06, 312-01-01131/2018-06^ 26.12.2018
38 414 привремени повлашћени* DOO PET MB AGRAR SUBOTIŠTE DOO PET MB AGRAR SUBOTIŠTE 999 312-01-00966/2018-06 07.11.2018
39 417 привремени повлашћени* KIPETROL DOO BAŠAID Кипетрол биогас 1MW 999 312-01-00039/2019-06, 312-01-00039/2019-06^ 29.01.2019
40 418 привремени повлашћени* ĆORIĆ AGRAR DOO BAŠAID ЋОРИЋ БИОГАС 1MW 999 312-01-00040/2019-06 29.01.2019
41 419 привремени повлашћени DOO MIROTIN-ENERGO VRBAS, Врбас Миротин 4 990 312-01-01142/2018-06, 312-01-01142/2018-06^ 25.02.2019
42 420 привремени повлашћени BPS BIOTEC ORGANIC doo Novi Sad Biogasna elektrana instalisane snage do 1МW 999 312-01-01116/2018-06 11.03.2019
43 421 привремени повлашћени ALTER BIOGAS I DOO ALTER BIOGAS I 999 312-01-00633/2018-06, 312-01-00633/2018-06^, 312-01-00633/2018-06^, 312-01-00633/2018-06^ 27.02.2019
44 422 повлашћени Agro Plus Energy Agro Plus Energy 999 312-01-01215/2018-06 20.02.2019
45 425 привремени повлашћени OTP MEDIC SAN ROCCO - 2 998 312-01-00042/2019-06, 312-01-00042/2019-06^, 312-01-00042/2019-06^, 312-01-00042/2019-06^ 21.03.2019
46 426 привремени повлашћени GREEN TECHNOLOGY FIRST DOO ŠABAC SAN ROCCO - 3 998 312-01-00043/2019-06, 312-01-00043/2019-06^, 312-01-00043/2019-06^ 25.03.2019
47 427 привремени повлашћени GENERAL PUBLIC TENDERS GPT DOO ŠABAC SAN ROCCO - 5 998 312-01-00044/2019-06, 312-01-00044/2019-06^, 312-01-00044/2019-06^ 27.03.2019
48 430 привремени повлашћени* BIO LIFE ENERGY ДОО Biogasna elektrana Crepaja 999 312-01-00154/2019-06 12.03.2019
49 432 повлашћени FORKOM DOO BEOGRAD Postrojenje za preradu ratarskih kultura 200 312-01-01219/2018-06 24.04.2019
50 435 повлашћени ENERGO-ORAHOVO DOO NOVO ORAHOVO, Бачка Топола Енерго Орахово 999 312-01-00494/2019-06 06.06.2019
51 436 повлашћени АД Будућност Будућност 999 312-01-00441/2019-06 27.05.2019
52 441 повлашћени PANAWISS PLUS BIOGAS PANAWISS PLUS BIOGAS 530kW 530 312-01-00599/2019-06 16.07.2019
53 443 привремени повлашћени AGROENERGO PARTNER DOO ЈАРАК - 2 999 312-01-00547/2019-06, 312-01-00547/2019-06^ 20.06.2019
54 449 привремени повлашћени ECE-Ecologic Clean Energy d.o.o. Jevremovac Дреновац 1 998 312-01-01227/2018-06, 312-01-01227/2018-06^ 14.05.2019
55 454 повлашћени BIO PAN GAS doo BIO PAN GAS 999 312-01-00809/2019-06 27.09.2019
56 459 привремени повлашћени ATF+BIOENERGY DOO Skorenovac-Kovin Биогасна електрана АТФ+Скореновац 999 312-01-00602/2019-06, 312-01-00602/2019-06^ 08.07.2019
57 460 привремени повлашћени DGS INVEST DOO ŠID DGS 1MW 999 312-01-00937/2019-06, 312-01-00937/2019-06^ 18.11.2019
58 462 привремени повлашћени GREEN ENERGY-ZELENA ENERGIJA DOO, Inđija GREEN ENERGY-ZELENA ENERGIJA 600 312-01-01023/2019-06 17.12.2019
59 465 привремени повлашћени* Pepo Energy doo Novo Miloševo Електрана на биогас Ново Милошево 1203 312-01-01081/2019-06 23.12.2019
60 466 привремени повлашћени BIOELECTRIC ENERGY doo, Knić Електрана на биогас BIOELECTRIC ENERGY 999 312-01-01116/2019-06 23.12.2019
61 467 привремени повлашћени NOVI TRADING NS DOO ZMAJEVO, Vrbas Електрана на биогас БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ 999 312-01-00567/2019-06 08.07.2019
62 472 привремени повлашћени BIOENERGY ENNY DOO BOČAR, Нови Бечеј Електрана на биогас BIOENERGY ENNY 999kW 999 312-01-00830/2019-06 17.10.2019
63 473 привремени повлашћени ALTER BIOGAS I, d.o.o. za proizvodnju električne energije FAZA II Електрана на биогас ALTER BIOGAS FAZA II 999kW 999 312-01-01035/2019-06 25.12.2019
64 474 повлашћени DOO PET MB AGRAR SUBOTIŠTE Електрана на биогас DOO PET MB AGRAR SUBOTIŠTE 999kW 999 312-01-00094/2020-06 19.02.2020
65 475 привремени повлашћени СУНОКО д.о.о. Нови Сад Електрана на биогас SUNOKO-MK БИОГАС 2,4MW 2400 312-01-01149/2019-06 25.02.2020
66 476 привремени повлашћени BPP BIOGAS DOO NOVO MILOŠEVO Електрана на биогас BPP BIOGAS 999kW 999 312-01-00905/2019-06, 312-01-00905/2019-06^, 312-01-00905/2019-06^, 312-01-00905/2019-06^, 312-01-00905/2019-06^ 24.01.2020
67 478 повлашћени M BIOGAS FACTORY DOO BOGATIĆ Електрана на биогас BLOK A, 499kW 499 312-01-01084/2019-06 10.03.2020
68 479 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY THIRTEEN DOO VRŠAC Електрана на биогас BT13 999kW 999 312-01-00032/2020-06, 312-01-00032/2020-06^, 312-01-00032/2020-06^ 23.04.2020
69 480 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY EIGHT DOO VRŠAC Електрана на биогас BT8 999kW 999 312-01-00033/2020-06, 312-01-00033/2020-06^, 312-01-00033/2020-06^ 23.04.2020
70 481 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY NINE DOO VRŠAC Електрана на биогас BT9 999kW 999 312-01-00034/2020-06, 312-01-00034/2020-06^, 312-01-00034/2020-06^ 23.04.2020
71 482 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY TEN DOO VRŠAC Електрана на биогас BT10 999kW 999 312-01-00035/2020-06, 312-01-00035/2020-06^, 312-01-00035/2020-06^ 23.04.2020
72 483 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY FIFTEEN DOO VRŠAC Електрана на биогас BT15 999kW 999 312-01-00021/2020-06, 312-01-00021/2020-06^, 312-01-00021/2020-06^ 23.04.2020
73 485 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY FOUR DOO VRŠAC Електрана на биогас BT4 999kW 999 312-01-00015/2020-06, 312-01-00015/2020-06^, 312-01-00015/2020-06^ 23.04.2020
74 486 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY FIVE DOO VRŠAC Електрана на биогас BT5 999kW 999 312-01-00014/2020-06, 312-01-00014/2020-06^, 312-01-00014/2020-06^ 23.04.2020
75 487 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY TWO DOO VRŠAC Електрана на биогас BT2 999kW 999 312-01-00024/2020-06, 312-01-00024/2020-06^, 312-01-00024/2020-06^ 23.04.2020
76 488 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY THREE DOO VRŠAC Електрана на биогас BT3 999kW 999 312-01-00023/2020-06, 312-01-00023/2020-06^, 312-01-00023/2020-06^ 23.04.2020
77 489 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY SEVENTEEN DOO VRŠAC Електрана на биогас BT17 999kW 999 312-01-00020/2020-06, 312-01-00020/2020-06^, 312-01-00020/2020-06^ 23.04.2020
78 490 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY NINETEEN DOO VRŠAC Електрана на биогас BT19 999kW 999 312-01-00018/2020-06, 312-01-00018/2020-06^, 312-01-00018/2020-06^ 23.04.2020
79 491 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY TWENTY DOO VRŠAC Електрана на биогас BT20 999kW 999 312-01-00017/2020-06, 312-01-00017/2020-06^, 312-01-00017/2020-06^ 23.04.2020
80 492 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY ELEVEN DOO VRŠAC Електрана на биогас BT11 999kW 999 312-01-00031/2020-06, 312-01-00031/2020-06^, 312-01-00031/2020-06^ 23.04.2020
81 493 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY EIGHTEEN DOO VRŠAC Електрана на биогас BT18 999kW 999 312-01-00019/2020-06, 312-01-00019/2020-06^, 312-01-00019/2020-06^ 23.04.2020
82 494 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY TWELVE DOO VRŠAC Електрана на биогас BT12 999kW 999 312-01-00016/2020-06, 312-01-00016/2020-06^, 312-01-00016/2020-06^ 23.04.2020
83 496 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY FOURTEEN DOO VRŠAC Електрана на биогас BT14 999kW 999 312-01-00022/2020-06, 312-01-00022/2020-06^, 312-01-00022/2020-06^ 23.04.2020
84 497 привремени повлашћени BIOGAS TECHNOLOGY SIXTEEN DOO VRŠAC Електрана на биогас BT16 999kW 999 312-01-00036/2020-06, 312-01-00036/2020-06^, 312-01-00036/2020-06^ 23.04.2020