Насловна » Контакт

Контакт

Контакт

Министарство рударства и енергетике
Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Тел. централа министарства
Тел: 011/3346 755

E-mail: kabinet@mre.gov.rs

Служба за односе с јавношћу
E-mail: pr.kabinet@mre.gov.rs
           ana.markovic@mre.gov.rs


Информације од јавног значаја

Миланка Марковић
Секретаријат Министарства
Е-маил: milanka.markovic@mre.gov.rs

Михаило Милошевић
Одсеку за системско уређење области геологије и рударства; Сектор за геологију и рударство
Е-маил: mihailo.milosevic@mre.gov.rs


Инспекцијски надзор

Електроенергетска инспекција
Тел: 011/3122-877; 011/2856-145

Рударска и геолошка инспекција
Тел: 011/2287-692; 011/2856-159

Инспекција опреме под притиском
Тел: 011/2856-143; 011/2856-149


Државни секретари

Мирјана Филиповић
Тел: 011/3604 426

Зоран Предић
Тел: 011/3604 411

Проф.др Стевица Деђански
Тел: 011/3604 461


Кабинет

Зоран Драгићевић
Шеф кабинета
Тел: 011/3604 413


Секретаријат министарства

Вања Јовановић
Секретар министарства
Тел: 011/3604 405

Зорица Бугарски
Начелник одељења за правне и опште послове
Тел: 011/3604 405

Слободан Ђуровић
Начелник одељења за материјално-финансијске послове
Тел: 011/3604 405


Помоћници министра

Проф. др Милош Бањац
Помоћник министра - Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије
Тел: 011/3604 411

Иван Јанковић
Помоћник министра – Сектор за геологију и рударство
Тел: 011/3122 852

Јелена Симовић
Помоћник министра – Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима
Тел: 011/3604 461


Сектори

Сектор за електроенергетику
Тел: 011/3604 426

Сектор за нафту и гас
Тел: 011/3604 426

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије
Тел: 011/3604 461

Сектор за геологију и рударство
Тел: 011/3122 852

Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима
Тел: 011/3604 461


Остало

Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности
Е-маил: fondee@mre.gov.rs

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19