Смањи
Аа
Повећај

Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća (solarni paneli) koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 3/21

JAVNI POZIV
za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 3/21 (u daljem tekstu: Javni poziv)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

•    U okviru realizacije Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini (Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini, „Službeni glasnik RS”, broj 9/21 i 32/21), koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike, gde je u poglavlju V. stav 4. predviđeno da će u toku 2021. godine biti raspisan javni poziv za jedinice lokalne samouprave za finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća, koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte;

•    Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine;

•    Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 3. septembar 2021. godine. 

•    Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar 2021. godine do 15 časova. Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 15 časova, 1. oktobra 2021. godine.

•    Odluka o izboru Programa biće objavljena na internet stranici Ministarstva, 
link https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

•    Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu:                   fondpaneli@mre.gov.rs 

PITANjA I ODGOVORI

PITANjE: Da li opština može da sprovode meru ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe u skladu sa Odlukom o finansijskoj podršci domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti koju vam šaljem u prilogu ili je potrebno doneti posebnu Odluku Skupštine opštine Ćuprija?
- U tekstu Javnog poziva 3/21 je navedeno da se sufinansira “ izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem” , na kojoj poziciji u budžetu opštine treba uneti navedenu izradu tehničke dokumentacije i izveštaj izvođača radova, da li jedinice lokalne samouprave sprovode poseban javni poziv za izradu tehničke dokumentacije i u kom odnosu  u budžetu opštine treba predvideti sredstva za ugradnju solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije  i sredstva za izradu tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova?

ODGOVOR: U odeljku IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU PRIJAVE, Javnog poziva, JP 3/21 nije navedeno da je potrebno podneti bilo kakvu odluku ili akt o sprovođenju mere ugradnje solarnih panela i prateće instalacije, tako da niste u obavezi da podnosite takav akt, ali ga svakako možete usvojiti ako je t u skladu sa unutrašnjim propisima vaše opštine. 
U vezi drugog pitanja, neophodno je da planirate sredstva na istoj poziciji kao i za radove na ugradnji solarnih panela, jer se radi o dokumentaciji (izveštaju) koju će pripremati izvođač radova koji ugrađuje panele.

PITANjE: Javnim pozivom u Poglavlju XI je navedeno da će podnosioci prijava sa kojima Ministarstvo zaključi Ugovore o finansiranju i realizaciji Programa, pripremiti propis kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije porodičnih kuća. Na taj propis, a pre raspisivanja javnog poziva od strane JLS, saglasnost mora da da Ministarstvo rudarstva i energetike. 
Sa druge strane, u Prilogu 4 – Kriterijumi i način bodovanja za ocenu prijave, u tački 1. se propisuje da donet akt o načinu dodele sredstava za pojedinačne projekte ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama se boduje sa maksimalnih 20 bodova, dok nepostojanje ovog akta nosi 0 bodova.
Po našem mišljenju ovo je kontradiktorno, jer kako je moguće da kao lokalna samouprava prilikom podnošenja prijave na Javni poziv priložimo Propis kojim se uređuje dalja raspodela sredstava podsticaja za pojedinačne projekte i da za to dobijemo 20 bodova, kada se ovaj akt donosi tek kada se potpiše Ugovor o dodeli sredstava sa Ministarstvom i kada Ministarstvo da saglasnost na navedeni akt?

ODGOVOR: Komisija Ministarstva rudarstva i energetike koja će vršiti pregled prijava na Javni poziv, JP3/21 ceniće u skladu sa pomenutim kriterijumom postojanje akta kojim se vrši raspodela sredstava kao spremnost podnosioca prijave da realizuje program u kratkom roku i neće vršiti detaljan pregled akta, već samo da li je generalno u skladu sa predviđenim mehanizmom finansiranja programa, kako je definisano u odeljku XI. U svakom slučaju, akt o raspodeli nije uslov za dodelu sredstava, već omogućuje dodatne bodove na osnovu kriterijuma spremnost programa.Nakon dodele sredstava, ministarstvo će u dogovoru sa JLS koje su dobile sredstva pripremiti model akta kao pomoć i podrška u realizaciji programa.JLS će u skladu sa tim modelom pripremiti akt i poslati na saglasnost ministarstvu

PITANjE: Na koju se dokumentaciju odnosi planirana Mera 2. iz Javnog poziva?

ODGOVOR: U pitanju je dokumentacija (izveštaj) koju će pripremati izvođač radova koji ugrađuje panele

PITANjE: U okviru Javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća (solarnih panela) koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opstine, stoji da je potrebno da jedinice lokalne samoupreve dostave izvod iz budzeta da su obezbedjena sredstva za sufinansiranje mere. 
Da li je prihvatljivo da se kao dokaz o obezbedjenim sredstvima dostavi Zaključak Gradskog veća ili Rešenje o upotrebi budžetske rezerve za navedenu meru?

ODGOVOR: Odgovor na Vaše pitanje je potvrdan, odnosno možete priložiti Rešenje gradskog veća o upotrebi budžetske rezerve za navedenu meru, umesto izvoda iz budžeta

PITANjE: U kriterijumima i načinu bodovanja za ocenu prijave između ostalog u tački 1 tabele navedeno je da se sa 20 bodova ocenjuje prijava JLS koja je donela Akt o načinu dodele sredstava za pojedinačne projekte ugradnje solarnih panela Mi smo ranije usvojili Program EE opštine 2021-2023 sa akcionim planom za 2021 godinu. Nisam siguran da li je reč o gore navedenom aktu Spremnost Programa energetske sanacije porodičnih kuća za realizaciju
Donet akt o načinu dodele sredstava za pojedinačne projekte ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama     
U prilogu 2 u tački 1.5 tabele je ostavljen prostor da se unese podatak o pomenutom aktu.1.5.
Spremnost Programa energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za realizaciju

ODGOVOR: Akt o načinu dodele sredstava za pojedinačne projekte ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama se odnosi konkretno na način raspodele sredstava, odnosno na način izbora privrednih subjekata koji će izvoditi radove na ugradnji solarnih panela, zatim postupak izbora građana, način isplate subvencija, dinamiku plaćanja, kontrolu realizacije projekata i drugo što je vezano za implementaciju programa.

PITANjE: Interesuje nas da li smo dobro razumeli stavku iz Javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine za solarne panele, da li lokalna samouprava od Ministarstva može da traži svih 100% sredstava? Ukoliko je to tako zašto je  neophodan uslov iz dela  III. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA sledeći: -  Podnosilac prijave mora da ima opredeljena sredstva u budžetu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti  i kao neophodan dokument mora da podnese  izvod iz budžeta za tekuću fiskalnu godinu sa opredeljenim sredstvima za sufinansiranje mera energetske efikasnosti?

ODGOVOR: Opština mora da opredeli sopstvena sredstva za sufinansiranje programa, a iznos koji potražuje od ministarstva ne može biti veći od 100% sredstava koje opština opredeljuje, odnosno ne možete potraživati veći iznos od iznosa koji opština opredeljuje, ali možete manji iznos. Ukoliko se opredelite da tražite manji iznos od Ministarstva, Vaša prijava će se bodovati sa  dodatnim bodovima prema jednom od kriterijuma javnog poziva.

PITANjE: Opština je u toku pripremanja dokumentacije za prijavu na Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovode JLS kao i gradske opštine, JP 3/21, koji je raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike. Prilikom rada, naišli smo na nedoumicu. Molim vas za detaljnije objašnjenje zahtevanog polja u Prilogu 1, koje se odnosi na minimalan i maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu energetske sanacije.
 

ODGOVOR: U prijavnom obrascu potrebno je da unesete predlog koliki će biti minimalni iznos  koji će građani moći da traže u svojim prijavama na javni poziv za ugradnju solarnih panela, kao i maksimalni mogući iznos. U pitanju je orijentaciona vrednost

PITANjE: U tekstu poziva za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 3/21 piše: Rok za dostavu prijava na pisarnicu Ministarstva je najkasnije do 1. oktobra 2021.godine do 15.00 časova. Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Ministarstva (na navedenoj adresi), najkasnije do 15,00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća. Iako deluje očigledno molim Vas da nam potvrdite da prijava mora da stigne u navedeno vreme na pisarnicu Ministarstva bez obzira na vreme kada je predata na poštu.

ODGOVOR: Potvrđujemo da se u skladu sa tekstom javnog poziva blagovremenom prijavom smatra prijava koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Ministarstva, Nemanjina 22-26, najkasnije do 15,00 časova 1. oktobra, bez obzira na način prispeća