Смањи
Аа
Повећај

Javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/23

18.04.2023.

Javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/23 (u daljem tekstu: Javni poziv)
 
Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

•    U poglavlju V. Uredbe o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2023. godini, („Službeni glasnik RSˮ, broj 29/23), koju sprovodi Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, kao organ u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike, predviđeno je da će se za realizaciju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2023. godini koristiti sredstva Uprave koja su obezbeđena na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 138/22);

•    Predmet javnog poziva je finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti („Službeni glasnik RS”, broj 12/22)

•    Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine;

•    Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. jun 2023. godine do 12.00 časova. Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike,  Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 12.00 časova, 02. juna 2023. godine;

•    Odluka o izboru projekata biće objavljena na internet stranici Ministarstva:               https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

•    Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu:            energetska.efikasnost@mre.gov.rs