Смањи
Аа
Повећај

Javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 2/22

JAVNI POZIV
za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 2/22 (u daljem tekstu: Javni poziv)

 
Najvažnije informacije o Javnom pozivu:
•    U poglavlju V. Uredbe o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2022. godini, („Službeni glasnik RSˮ, broj. 10/22), koju sprovodi Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, kao organ u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike, predviđeno je da će se za realizaciju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2022. godini koristiti sredstva Uprave koja su obezbeđena na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/21);
•    Predmet javnog poziva je finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti („Službeni glasnik RS”, broj 12/22)
•    Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine;
•    Rok za podnošenje prijava je 25. maj 2022. godine do 15 časova. Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike,  Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 15 časova, 25. maja 2022. godine;
•    Odluka o izboru projekata biće objavljena na internet stranici Ministarstva:              https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi
•    Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu:           energetska.efikasnost@mre.gov.rs
•    Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na Internet stranici Ministarstva