Смањи
Аа
Повећај

Rezultati javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva

REZULTATI JAVNOG POZIVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PODNOŠENjE KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U NACIONALNOJ KOALICIJI ZA SMANjENjE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA

Ministarstvo rudarstva i energetike je zajedno sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u periodu od 01. juna do 15. juna 2021. godine realizovalo Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva.

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog donela je Predlog kandidata iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva.

Predlog predstavnika civilnog društva za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva, sa pratećim dokumentima, nalazi se u prilogu: