Смањи
Аа
Повећај

03.08.2022. - Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se od 03 - 04.08.2022. godine održati izbori za predsednika Skupštine i člana Nadzornog odbora, u skladu sa članom 34. Statuta Komore.

1. U prilogu vam dostavljamo glasački listić na kome treba da popunite svoje ime i prezime i ime i prezime člana Skupštine za koga glasate za predsednika Skupštine (uključujući i sebe), kao i spisak svih članova Skupštine (Tabela 1).

2. Na dostavljenom glasačkom listiću popunjavate i ime i prezime inženjera  za koga glasate za člana Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi Skupštine, Upravnog odbora i Izvršnog odbora matičnih sekcija, u skladu sa članom 47. stav 2. Statuta Komore, te vam u prilogu dostavljamo spisak inženjera za koje možete glasati (tabela 2).

Molimo vas da nam popunjene glasačke listiće prosledite do isteka roka na mejl adresu rc.beograd@mre.gov.rs.

Vaša Komora