Смањи
Аа
Повећај

10.08.2021. - Obaveštenje o predmetu br. 310-02-01145/2021-02 od 24.05.2021. godine koje se odnosi na privredno društvo PATINA MINERALS d.o.o. iz Beograda, sa datumom oglašavanja 10.08.2021. godine

U skladu sa čl. 78 stav 2. Zakona  o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS, broj 18/2016 I 95/2018 –autentično tumačenje) objavljuje se obaveštenje  o predmetu br. 310-02-01145/2021-02 od 24.05.2021. godine koje se odnosi na privredno društvo PATINA MINERALS d.o.o. iz Beograda, sa datumom oglašavanja 10.08.2021. godine