Смањи
Аа
Повећај

12.05.2022. - Izborni saziv Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

S obzirom na to da je prilikom registrovanja inženjera u Komori rudarskih i geoloških inženjera Srbije došlo do tehničkih problema sa serverima, te da je naknadno utvrđeno da na spiskovima koji su formirani nema svih inženjera koji su u predviđenom roku izvršili prijavu u Komori, obaveštavamo vas da je produžen rok za prijavu inženjera zaključno sa 18.05.2022. godine.

Molimo sve inženjere koji su zainteresovani da budu članovi Komore, a koji nisu na spisku inženjera Regionalnog centra Komore kome pripadaju prema mestu prebivališta, da dostave novu prijavu putem e-mail-a na elektronsku adresu Regionalnog centra kome pripadaju. Za prijavu je potrebno dostaviti popunjen „Obrazac za prijavu“, zajedno sa kopijom diplome ili potvrde o završenim studijama.

E-mail adrese Regionalnih centara:
rc.beograd@mre.gov.rs
rc.bor@mre.gov.rs
rc.kraljevo@mre.gov.rs
rc.loznica@mre.gov.rs
rc.novisad@mre.gov.rs

Takođe, molimo vas da zanemarite prethodni e-mail koji je poslat u vezi sa izborima članova organa Komore pošto će spiskovi inženjera članova biti inovirani i dopunjeni, a datum koji je određen za glasanje će biti pomeren o čemu ćete biti naknadno obavešteni.
Molimo vas da, ukoliko imate saznanja, da je neko od vaših kolega u prethodnom periodu izvršio prijavu u Komori, a da se njegovo ime ne nalazi na dostavljenom spisku, da ih obavestite da imaju priliku da ponovo izvrše prijavu ili da im prosledite ovu informaciju.

Nakon prijave dobićete automatsku potvrdu prijema mejla, a u slučaju da vam ista ne stigne molimo vas da nas o tome obavestite na kontakt broj: 064/6444-530.

Još jednom vas molimo za razumevanje zbog nastalih tehničkih problema i molimo Vas da nam pomognete u cilju uspešnog uspostavljanja Organa Komore.

S poštovanjem,
Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije