Смањи
Аа
Повећај

16.03.2022. - JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Ministarstvo rudarstva i energetike na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-10923/2021 od 30. novembra 2021. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd, Nemanjina broj 22-26;

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za podršku poslovima u oblasti obnovljivih izvora energije, u zvanju mlađi savetnik, Grupa za pravne i upravne poslove u oblasti obnovljivih izvora energije, Sektor za zelenu energiju – 1 izvršilac.

Opis poslova: Vodi evidencije o podnescima u Sektoru, o realizaciji projekata izgradnje energetskih objekata koji koriste OIE, o izdatim energetskim dozvolama, statusima privremenih povlašćenih proizvođača, povlašćenih proizvođača i proizvođača iz OIE i redovno ih ažurira; stara se o uplaćenim depozitima i bankarskim garancijama, vodi evidenciju o njima i upozorava pomoćnika ministra o datumu isticanja bankarskih garancija; pribavlja podatke za utvrđivanje visine naknade za povlašćene proizvođače električne energije; prati izdavanje garancija porekla i transakcije koje se njima obavljaju; priprema podatke iz oblasti korišćenja OIE potrebne za izradu strategija, akcionih planova, programa ostvarivanja strategija i drugih strateških dokumenata; učestvuje u pripremi odgovora na predstavke pravnih i fizičkih lica; priprema Informator o radu Ministarstva u delu koji se odnosi na korišćenje OIE; vrši otpremanje i arhiviranje predmeta, izuzimanje predmeta iz arhive i arhivskog depoa; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili stručne oblasti mašinsko inženjerstvo, rudarsko inženjerstvo, geološko inženjerstvo  ili tehnološko inženjerstvo, elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

2. Republički elektroenergetski inspektor za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za područje Grada Beograda, Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moravički, Nišavski, Pirotski, Zaječarski, Borski, Braničevski i Pomoravski upravni okrug, sa sedištem u Beogradu, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za elektroenergetsku inspekciju, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti elektroenergetike i energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

3. Republički elektroenergetski inspektor za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moravički i Raški upravni okrug, sa sedištem u Kraljevu, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za elektroenergetsku inspekciju, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti elektroenergetike i energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kraljevo

4. Republički elektroenergetski inspektor za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Nišavski, Pirotski, Borski, Zaječarski, Toplički, Jablanički i Pčinjski upravni okrug, sa sedištem u Nišu, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za elektroenergetsku inspekciju, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti elektroenergetike i energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Niš

5. Republički elektroenergetski inspektor za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Podunavski, Braničevski i Borski upravni okrug, sa sedištem u Smederevu, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za elektroenergetsku inspekciju, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti elektroenergetike i energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Smederevo

6. Republički inspektor opreme pod pritiskom sa sedištem u Beogradu, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za inspekciju opreme pod pritiskom, Sektoru za inspekcijski nadzor – 2 izvršioca.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti energetike, energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, tržišnog nadzora i iz drugih oblasti opreme pod pritiskom, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

7. Republički inspektor opreme pod pritiskom za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja okruga za Podunavski, Braničevski i Borski upravni okrug, sa sedištem u Smederevu, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za inspekciju opreme pod pritiskom, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti energetike, energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, tržišnog nadzora i iz drugih oblasti opreme pod pritiskom, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Smederevo

8. Republički inspektor opreme pod pritiskom za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Zlatiborski, Moravički, Rasinski i Raški upravni okrug, sa sedištem u Užicu, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za inspekciju opreme pod pritiskom, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti energetike, energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, tržišnog nadzora i iz drugih oblasti opreme pod pritiskom, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Užice

9. Republički inspektor opreme pod pritiskom za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja okruga za Kolubarski i Mačvanski upravni okrug, sa sedištem u Valjevu, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za inspekciju opreme pod pritiskom, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti energetike, energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, tržišnog nadzora i iz drugih oblasti opreme pod pritiskom, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Valjevo

10. Republički geološki inspektor sa sedištem u Beogradu, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za geološku inspekciju, Odeljenje geološke i rudarske inspekcije, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti izvođenja geoloških istraživanja geoloških resursa, nadzor u pogledu ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti geoloških istraživanja geoloških resursa kao i primene mera bezbednosti i zdravlja na radu pri vršenju geoloških istraživanja, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu koje su nastale u toku izvođenja geoloških istraživanja, odnosno istražnom prostoru; prikuplja i obrađuje podatke o geološkim objektima koje podležu inspekcijskoj kontroli; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti geološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima geoloških istraživanja, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz oblasti geoloških istraživanja, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

11. Republički geološki inspektor za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja okruga za Moravički, Zlatiborski, Raški, Pomoravski, Rasinski, Toplički i Kosovsko-Mitrovački upravni okrug, sa sedištem u Kraljevu, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za geološku inspekciju, Odeljenje geološke i rudarske inspekcije, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti izvođenja geoloških istraživanja geoloških resursa, nadzor u pogledu ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti geoloških istraživanja geoloških resursa kao i primene mera bezbednosti i zdravlja na radu pri vršenju geoloških istraživanja, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu koje su nastale u toku izvođenja geoloških istraživanja, odnosno istražnom prostoru; prikuplja i obrađuje podatke o geološkim objektima koje podležu inspekcijskoj kontroli; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti geološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima geoloških istraživanja, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz oblasti geoloških istraživanja, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kraljevo

12. Republički rudarski inspektor sa sedištem u Beogradu, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za rudarsku inspekciju, Odeljenje geološke i rudarske inspekcije, Sektor za inspekcijski nadzor – 2 izvršioca.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u rudarskim objektima u kojima se obavlja delatnost eksploatacije mineralnih sirovina, kao i nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u rudarskim objektima, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu u rudarskim objektima; prikuplja i obrađuje podatke o stanju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

13. Republički rudarski inspektor za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Zlatiborski, Moravički i Mačvanski upravni okrug, sa sedištem u Užicu, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za rudarsku inspekciju, Odeljenje geološke i rudarske inspekcije, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u rudarskim objektima u kojima se obavlja delatnost eksploatacije mineralnih sirovina, kao i nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u rudarskim objektima, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu u rudarskim objektima; prikuplja i obrađuje podatke o stanju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Užice

14. Republički rudarski inspektor za obavljanje poslova u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Pčinjski i Jablanički upravni okrug, sa sedištem u Zaječaru, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za rudarsku inspekciju, Odeljenje geološke i rudarske inspekcije, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u rudarskim objektima u kojima se obavlja delatnost eksploatacije mineralnih sirovina, kao i nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u rudarskim objektima, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu u rudarskim objektima; prikuplja i obrađuje podatke o stanju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Zaječar

15. Republički rudarski inspektor za vršenje nadzora nad elektroenergetskim postrojenjima, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za rudarsku inspekciju, Odeljenje geološke i rudarske inspekcije, Sektor za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje koji se odnose na rad elektroenergetskih postrojenja i uređaja u rudarskim objektima, kao i nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u vezi s tim postrojenjima i uređajima, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu u rudarskim objektima; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.  

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

16. Rukovodilac Grupe, Grupa za pravne i kadrovske poslove, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove, Sekretarijat Ministarstva – 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva državnim službenicima u Grupi, koordinira i nadzire njihov rad; izrađuje: akte iz imovinsko-pravne oblasti, odgovore na žalbe, tužbe, akte u postupku prijema državnih službenika i nameštenika, ugovore iz oblasti radnih odnosa i druge opšte i pojedinačne pravne akte iz delokruga Sekretarijata; predlaže i razvija procedure rada u oblasti upravljanja kadrovima; obavlja poslove analitičara radnih mesta i priprema nacrt kadrovskog plana; učestvuje u poslovima reforme državne uprave; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u izradi podnesaka i drugih akata vezanih za zastupanje Ministarstva; učestvuje u sprovođenju konkursnih postupaka i postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika; daje savete i smernice državnim službenicima i rukovodiocu u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa; pruža pravnu pomoć sektorima Ministarstva u vezi sa primenom propisa državne uprave; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.  

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
1.    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno).
2.    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
3.    „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja Službe za upravljanje kadrovima o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji budu ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vršiće se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

za radno mesto pod rednim brojem 1:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnoj upravi) – usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 2:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravinik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 3;

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravinik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata) – usmenom simulacijom;  
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 4:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravinik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 5:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravinik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 6:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe; Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 7:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe; Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 8:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe; Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 9:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe; Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 10:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 11:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 12:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) – usmenom simulacijom;  
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 13:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) – usmenom simulacijom;   
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 14:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) – usmenom simulacijom;   
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 15:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) – usmenom simulacijom;   
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – vozački ispit („B” kategorija) – uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 16:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – upravljanje ljudskim resursima (radno-pravni odnosi u državnim organima) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o državnoj upravi) – usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) – usmenom simulacijom.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa,  i savesnost, posvećenost i integritet, a za radno mesto pod tačkom 16. i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave:

Prijave na konkurs se šalju poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, ili se predaju neposredno na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Aleksa Terzić 011/360-44-44.

VI Opšti uslovi za zaposlenje:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva rudarstva i energetike ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:

original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija uverenja o položenom ispitu za inspektora (za radna mesta pod rednim brojevima 2-15); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata (za radna mesta pod rednim brojevima 2-9); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti geoloških istraživanja (za radna mesta pod rednim brojevima 10. i 11.); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina (za radna mesta pod rednim brojevima 12-15).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i oribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu; uverenje o položenom ispitu za inspektora; uverenje o položenom stručnom ispitu iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata; uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti geoloških istraživanja; uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina i vozačka dozvola o položenom vozačkom ispitu ,,B“ kategorije. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza:

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva rudarstva i energetike.

Kandidati koji žele da konkurišu na više radnih mesta, popunjavaju prijavni obrazac za svako radno mesto posebno.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa:

Za svih šesnaest radnih mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:

Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupci će se sprovesti, počev od 8. aprila 2022. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama ili putem elektronske adrese.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo) ili u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 1. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci - državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa (ova napomena se odnosi na radna mesta pod rednim brojevima 2-15).

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovode konkursne komisije koje je imenovao ministar rudarstva i energetike.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mre.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva rudarstva i energetike; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.