Смањи
Аа
Повећај

19.01.2022. - 01.02.2022. - Javne konsultacije za SURCE Projekat/ Public consultations for SURCE Project

Republika Srbija

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Saglasno Ekološkom i društvenom okviru Svetske banke (ESF) i Ekološkom i društvenom standardu 10 (ESS10), za potrebe pripreme projekata ''Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji'' (SURCE Projekat), Ministarstvo rudarstva i energetike, koje sprovodi projekat u saradnji sa Svetskom bankom obaveštava javnost i poziva relevantne subjekte, fizička i pravna lica, uključujući druge državne organe, relevantna udruženja, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane, da se uključe u

JAVNE KONSULTACIJE

koje se odnose na sledeće dokumente:

  • OKVIR ZA UPRAVLjANjE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIM UTICAJIMA PROJEKTA (ESMF)
  • PLAN EKOLOŠKIH I SOCIJALNIH OBAVEZA (ESCP)
  • PLAN UKLjUČIVANjA ZAINTERESOVANIH STRANA (SEP)
  • - PROCEDURE UPRAVLjANjA RADOM (LMP)

pripremljene za projekat

''Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji'' (SURCE )

Zainteresovane strane mogu da ostvare Uvid u predmetna dokumenta na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike:

https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/oglasna-tabla

Primedbe, mišljenja i sugestije u vezi sa predmetnom dokumentacijom se podnose Ministarstvu rudarstva i energetike u pisanom obliku na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili elektronskom poštom na adresu: irina.nedeljkovic@mre.gov.rs sa napomenom /predmetom: ''Za javne konsultacije SURCE’’, u roku od 14 dana od dana objavljivanja dokumenata (19. januar), zaključno sa 01.februarom 2022. godine.

Prijava učešća u neposrednim javnim konsultacijama i prezentaciji predmetnih dokumenata će se, zbog pandemije COVID 19, održati onlajn 02.02.2022. godine, sa početkom u 11:00 časova. Prijavu za učešće na neposrednim javnim konsultacijama potrebno je poslati do 02.02.2022 u 10:00 časova putem elektronske adrese:  irina.nedeljkovic@mre.gov.rs. Svi prijavljeni dobiće link za konsultacije na dan održavanja javne rasprave putem elektronske adrese koju dostave u prijavi.

Dodatne infpormacije o ovom obaveštenju sa pozivom javnosti mogu se dobiti na tel: +381 (0) 113604422 ili +381 (0) 113604489 ili putem elektronske adrese irina.nedeljkovic@mre.gov.rs.

 

Republic of Serbia

MINISTRY OF MINING AND ENERGY

In compliance with the World Bank Environmental and Social Framework (ESF) and the Environmental and Social Standard 10 (ESS10), for the purpose of the preparation of the project “Scaling up Residential Clean Energy Project”(SURCE), Ministry of Mining and Energy, implementing the project in cooperation with the World Bank, informs the public and invites relevant entities, person and legal entities, including other government bodies, relevant associations, the professional public, and other parties, to take participation in

PUBLIC CONSULTATIONS

related to the following documents:

  • ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)
  • ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP)
  • STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP)
  • LABOR MANAGEMENT PROCEDURES (LMP)

prepared for the

“Scaling up Residential Clean Energy Project” (SURCE)

Interested parties can review and assess the subject documents on the web site of the Ministry of Mining and Energy: https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/oglasna-tabla.

Comments and suggestions on to the subject documents shall be submitted in written form to the Ministry of Mining and Energy, Nemanjina 22-26, 11000 Belgrade or via following E-mail: irina.nedeljkovic@mre.gov.rs with note/subject: ’’For public consultation of SURCE’’, within the 14 days from the date of the public disclosure of the documents (January 19), by 01.February 2022  at latest.

Registration for participation in direct public consultations and presentation of subject documents will be held online,
due to COVID 19 pandemic, on 02.02.2020 at 11.00. Applications for attendance at the direct public consultations
should be sent by 02.02.2022 at 10:00 to the following address irina.nedeljkovic@mre.gov.rs. All applicants will receive
a link for the consultations on the day of the public hearing via e-mail address provided in the application.

If you need any additional information, please contact:

+381 (0) 113604422 or +381 (0)113604489 or E-mail address:  irina.nedeljkovic@mre.gov.rs.