Смањи
Аа
Повећај

20.12.2021. - Obaveštenje o formiranju komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

Ovim putem želimo da vas informišemo da je Ministarstvo rudarstva i energetike aktom broj: 119-01-149/21-02 od 19.10.2021. godine dalo saglasnost na Statut Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije, čime je i zvanično osnovana Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije.
Na osnovu čl. 23a-23g., a u vezi sa samostalnim članom 88. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021), kao i  Statuta Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije, pozivamo sve zainteresovane inženjere da dostave popunjen Obrazac i da zajedno sa kopijom diplome ili potvrde o završenim studijama, pošalju na mejl adresu regionalnog centra kome pripada prema svom prebivalištu. Pravo prijave imaju zaposleni i nezaposleni inženjeri.

E-mail adrese regionalnih centara:

rc.beograd@mre.gov.rs
rc.bor@mre.gov.rs
rc.kraljevo@mre.gov.rs
rc.loznica@mre.gov.rs
rc.novisad@mre.gov.rs