Смањи
Аа
Повећај

26.08.2022. - Rešenje Ministarstva rudarstva kojim se odbija zahtev Darka Vujovića, 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 52, podnet dana 24.05.2022. godine

U skladu sa čl. 78 stav 2. Zakona  o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS, broj 18/2016 I 95/2018 –autentično tumačenje) objavljuje se:

 

Rešenje Ministarstva rudarstva kojim se odbija zahtev Darka Vujovića, 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 52,  podnet dana 24.05.2022. godine,  za priznavanje svojstva stranke sa suprotnim interesom i omogući učešće u upravnom postupku pokrenutog po zahtevu privrednog društva EDELWEISS MINERAL EXPLORATION DOO a u vezi sa  zahtevom za izdavanje odobrenja  za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja Li, B i prateće asocijacije elemenata na području Petlovača.