Смањи
Аа
Повећај

ENERGETSKA BEZBEDNOST SRBIJE

ENERGETSKA BEZBEDNOST SRBIJE

Primarni zadatak energetskog sistema Republike Srbije je da obezbedi siguran i kontinuiran pristup energetskim resursima po održivim cenama, uvažavajući sve principe zdrave životne sredine.

Moderan i ubrzan razvoj našeg društva zasniva se na sve većoj potrebi za energijom.

 

Naša zemlja razume energetsku tranziciju i zeleni razvoj kao novu razvojnu revoluciju i novi model rasta, koji samo ako se vodi partnerstvom svih u društvu može rezultirati visokim stopama privrednog rasta.

 

Naša vizija je energetski bezbedan i klimatski neutralan privredni razvoj Srbije, kao regionalnog lidera u proizvodnji energije.

 

Kada je elektroenergetika u pitanju, trenutna proizvodnja električne energije nije dovoljna za potreban nivo energetske bezbednosti Srbije. Više od tri decenije Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ (JP EPS) nije izgradilo nijedno novo postrojenje za proizvodnju električne energije.

 

I infrastruktura prenosnog sistema je nedovoljno razvijena, koja umesto što se strateški razvijala i stvarala osnove za povezivanje Srbije sa regionom, ona se razvijala često ad hoc, onda kada je trebalo zadovoljiti interese određenih grupa.

Infrastruktura distributivnog sistema je pre svega zastarela i nedovoljno ili uopšte nije održavana, zbog čega kako građani, tako i privreda, u određenim delovima Srbije trpe česta isključenja u napajanju električnom energijom.

 

U prethodnim godinama javno proklamovani nacionalni ciljevi za korišćenje OIE nisu ostvareni, niti su data objašnjenja tog neuspeha. Dodatno, to su ciljevi na koje se Srbija i obavezala svojim programom u procesu pregovaranja za članstvo u EU, ali su to i ciljevi koji bi omogućili daleko niže emisije gasova staklene bašte.

 

Srbija je gasno uvozno zavisna, obezbeđujući samo 10% svojih potreba iz domaće proizvodnje, a sve ostalo uvozom iz Ruske Federacije. Povećanje stepena povezanosti sa susednim tržištima i državama, izgradnja novih podzemnih skladišta i proširenje postojećeg, čime bi se obezbedile rezerve prirodnog gasa, kao i razvoj distributivne mreže, glavni su problemi i izazovi u segmentu snabdevanja tržišta prirodnim gasom i osiguravanje sigurnosti i stabilnosti snabdevanja prirodnim gasom u Republici Srbiji. Diverzifikacijom ruta i snabdevača preko interkonektora sa susednim državama i njihovim gasovodnim sistemima omogućilo bi se snabdevanje tržišta Republike Srbije prirodnim gasom i iz regiona Kaspijskog mora, povezivanjem na Južni gasni koridor, dopremanjem prirodnog gasa sa polja Levijatan u Sredozemnom moru, kao i povezivanjem na LNG terminale u Hrvatskoj i Grčkoj.

 

Preliminarna procenjena vrednost potvrđenih rezervi mineralnih sirovina iznosi 150 milijardi €, a sa uključenim rezervama bora i litijuma, kao i ležištima bakra i zlata u „Čukaru Peki“, ova vrednost prelazi 250 milijardi €.

 

Srbija je u aprilu 2021. godine izvršila promenu kompletnog zakonodavnog okvira u oblasti energetike i rudarstva, sa ciljem obezbeđenja uslova za energetsku nezavisnost, kao i potrebe za daljom harmonizacijom sa propisima Trećeg energetskog paketa energetskog zakonodavstva EU i određenim odredbama paketa EU - Čista energija za sve Evropljane.

 

Republika Srbija je pristupila izradi nacionalnog plana za energetiku i klimu, kojim će se definisati mere za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i postaviti ciljevi u pogledu povećanja udela OIE, kao i povećanje energetske efikasnosti za 2030. godinu sa projekcijama do 2050. godine.

 

Svet, ali i Srbija, približavaju se raskrsnici koja će odrediti da li naša civilizacija ima budućnost. U zavisnosti od toga šta budemo činili, kako budemo planirali, i pre svega da li smo ili ćemo biti svesni ozbiljnosti uticaja klimatskih promena, a u isto vreme naše potrebe za daljim razvojem, sami ćemo odrediti svoju sudbinu – od totalnog kolapsa ili do potpunog i održivog, zelenog privrednog, društvenog i socijalnog razvoja. 

 

Vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike opredeljeni su ka održivom i zelenom razvoju i stvaranju uslova za sve generacije koje dolaze, u decenijama ispred nas. Promene su se oduvek odvijale i svet se menjao i u fizičkom, tehnološkom, ali i društvenom i ekonomskom smislu.

Naša vizija podrazumeva visok stepen energetske nezavisnosti, što će omogućiti da Srbija bude minimalno uvozno zavisna zemlja. Srbija može, i na tome će raditi u narednim godinama, da bude potpuno samodovoljna u proizvodnji potrebne količine električne energije iz sopstvenih resursa. Dodatno, Srbija će ubrzati formiranje strateških rezervi svih neophodnih energenata.

 

Naš cilj je da svi potrošači u Srbiji imaju sigurno i kontunirano snabdevanje energijom i energentima po povoljnim i prihvatljivim cenama. Zbog toga će i svi energetski subjekti morati da prilagode svoju proizvodnju, prenos i distribuciju poštujući sve standarde zaštite životne sredine.

Promene se ne mogu zaustaviti, one se mogu odložiti, ali cena koju bi društvo i privreda platili odlaganjem promena u energetskom sistemu bila bi daleko veća nego da krenemo putem promena.

 

 

 

Energetska bezbednost Srbije.pdf