Смањи
Аа
Повећај

Lakićević: U junu formiranje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti 

Lakićević: U junu formiranje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti 

Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Zoran Lakićević, rekao je danas na RTS da će do juna biti formirana Uprava za finansiranje i  podsticanje energetske efikasnosti, koja će biti ključna institucija za podršku građanima da povećaju energetsku efikasnost u svojim domaćinstvima.

„Dugo se čekalo na donošenje zakona koji će na pravi način urediti oblast rudarstva i geoloških istraživanja, energetike, energetske efikasnosti i radionalne upotrebe energije i obnovljivih izvora energije. Od kako je resor rudarstva i energetike preuzela potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, urađen je veliki posao, za samo nekoliko meseci  pripremljeni su novi zakoni koji će zakonodavno urediti kompletnu oblast i uskladiti je sa svim direktivama Evropske unije“, rekao je on.

Govoreći o setu novih zakona, Lakićević je dodao da su ovi zakoni okrenuti pre svega građanima i da su građani ti koji treba da imaju najviše koristi.

„Novi zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije građanima će omogućiti, između ostalog, da zamene prozore i vrata odnosno spoljnu izolaciju na zgradama, urade izolaciju krovova i sisteme grejanja. Ovim zakonom predviđeno je formiranje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, koja će nakon usvajanja zakona u Narodnoj Skupštini, biti fomirana u junu mesecu. Takođe, kroz novi zakon o obnovljivim izvorima energije biće omogućen lakši put građanima da sami proizvode električnu energiju i na taj način smanje račune“, kazao je Lakićević.

Državni sekretar je posebno istakao da je uloga Uprave da pomogne građanima u finansiranju zamene vrata i prozora, izolacionih fasada i grejnih sistema time što će se zajedno sa lokalnom samoupravom finansirati do 50 odsto troškova, a 50 odsto će građani sami plaćati.

„Postupak će se biti jednostavan za građane, a aktivnosti će se realizovati u saradnji sa lokalnim samoupravama i putem javnog poziva. Planirano je da se takođe nastavi i sa sufinansiranjem projekata energetske sanacije javnih objekata i modernizacije javnog osvetljenja u jedinicama lokalne samouprave. Nakon formiranja Uprave, plan je da u narednim fazama subvencije proširimo kako na javne zgrade i ustanove, tako i na škole i vrtiće“ dodao je Lakićević.