Смањи
Аа
Повећај

Ministarstvo pored krivične prijave zbog nesreće u rudniku „Soko“ podnelo i prijave za privredni prestup

Ministarstvo pored krivične prijave zbog nesreće u rudniku „Soko“ podnelo i prijave za privredni prestup

Ministarstvo rudarstva i energetike je, pored krivične prijave Višem javnom tužilaštvu u Nišu protiv 14 lica za koje smatra da su odgovorna za nesreću u rudniku „Soko“ kada je osam rudara stradalo, a njih 20 povređeno, podnelo i Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu dve prijave za privredni prestup protiv JP PEU „Resavica“ i odgovornih lica u ovom preduzeću, kao i protiv privrednog društva za proizvodnju, inženjering, projektovanje i marketing „Teragold & CO“ DOO Beograd i odgovornog lica u ovoj kompaniji.

Postupajuća rudarska inspektorka Ministarstva rudarstva i energetike podnela je prijavu za privredni prestup protiv JP PEU „Resavica“ zbog toga što su izvodili rudarske radove na eksploataciji uglja bez pribavljenog rešenja o odobrenju koje izdaje Ministarstvo, a protiv kompanije „Teragold & CO“ DOO Beograd zbog toga što su sačinili konačni izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli rudarskog projekta koji nije izražen u skladu sa prethodno odobrenom dokumentacijom koja je propisana zakonom.

 

Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu predat je i zapisnik inspektorke, brojni dokazi, kao i druga dokumentacija kojom Ministarstvo raspolaže u vezi sa rešenjima o odobrenju za izvođenje rudarskih radova.