Смањи
Аа
Повећај

Narodna skupština usvojila četiri zakona iz oblasti energetike i rudarstva

Narodna skupština usvojila četiri zakona iz oblasti energetike i rudarstva

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su danas četiri zakona iz oblasti rudarstva i energetike, uključujući dva nova zakona – Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, kao i izmene i dopune dva zakona – Zakona o energetici i Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Cilj novog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE), jeste da omogući nove investicije u OIE i omogući povećanje učešća OIE u ukupno proizvedenoj energiji. Usvajanjem i primenom ovog zakona obezbediće se zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzanje procedura. Između ostalog, novi zakon uvodi tržišne premije umesto dosadašnjih fid-in tarifa, koje se zadržavaju samo za mala postrojenja i demonstracione projekte, u skladu sa pravilima državne pomoći EU. Novi sistem podsticaja proizvođače će izložiti uticaju tržišta i konkurencije, smanjujući troškove za građane i privredu. Istovremeno, obezbeđuje se stabilan i predvidljiv zakonski okvir za investitore, koji podrazumeva i jednostavnije i brže administrativne procedure uvođenjem e-energetike. Novi zakon kao važnu novinu donosi veće uključivanje građana u energetsku tranziciju uvođenjem instituta kupca-proizvođača, koji podrazumeva da kupci električne energije, postavljanjem solarnih panela na krovovima objekata, proizvode električnu energiju za svoje potrebe, a da time umanje i svoj račun za utrošenu električnu energiju. Ovim zakonom uvodi se i zabrana izgradnje hidroelektrana bilo kog tipa i snage u zaštićenim područjima.

 

 

Ciljevi zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije jesu ostvarivanje uštede energije, smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene i doprinos održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa. Ovim zakonom Srbija se usklađuje sa novim direktivama EU u ovoj oblasti, što između ostalog podrazumeva i uvođenje regulative za eko-dizajn, koja se tiču označavanja uređaja za domaćinstvo koji mogu da se nađu na tržištu, kao i regulative za visokoefikasnu kogeneraciju.

 

 

U cilju podsticanja efikasnog korišćenja energije i primene mera energetske efikasnosti, predviđeno je osnivanje uprave za finansiranje i podsticanje enegetske efikasnosti u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike, koja će građanima olakšati dobijanje subvencija za zamenu prozora, vrata, izolacije fasada i grejnih sistema. Subvencije uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti  iznosiće 25 odsto, koliko će finansirati i jedinice lokalne samouprave, a predviđeno je učešće građana u iznosu od 50 odsto. Sredstva podsticaja biće opredeljivana kroz javne pozive građanima, a biće finansirane, između ostalog, i mere ugradnje efikasnih kotlova na biomasu i kotlova na gas, koji su važni zbog smanjenja zagađenja iz individualnih ložišta.

 

 

Predlog izmena i dopuna Zakona o energetici omogućiće usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, obezbediće sigurnost isporuke i snabdevanja energijom i energentima i omogućiće uvođenje novih učesnika na tržištu energije. Izmenama zakona stvara se pravni osnov za donošenje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i dodatno uređuju i proširuju ovlašćenja Agencije za energetiku Republike Srbije. Takođe, unapređuju se transparentnost i zaštita konkurencije i potrošača i nediskriminatorno ponašanje na tržištu. Usvajanjem ovog zakona, i kupci toplotne energije imaće pravo na status energetski ugroženog kupca i umanjenje računa ukoliko ispune propisane kriterijume, kao što već imaju kupci električne energije i gasa. U postupanju Ministarstva uvodi se elektronsko poslovanje (e-energetika), što će omogućiti jednostavnije procedure i brže izdavanje dozvola i saglasnosti.

 

Glavni cilj donošenja zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima jeste da stvori uslove za efikasnije i održivo upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije, kao i povećanje investicija u geološka istraživanja i rudarstvo. Vrednost potvrđenih mineralnih rezervi u Srbiji iznosi oko 200 milijardi dolara i jedan od ciljeva je da se efikasnijim korišćenjem rudnog bogarstva poveća učešće rudarskog sektora u BDP-u sa sadašnjih 1,9 odsto na 4-5 odsto u narednih pet godina. Izmenama zakona proširuju se nadležnosti Geološkog zavoda Srbije, kao najvažnije institucije u ovoj oblasti, i omogućava, prvi put, osnivanje komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije koja bi okupila stručnjake različitih profila koji se bave različitim poslovima u oblasti geoloških istraživanja. Novi propis stvara i zakonsku osnovu za uvođenje elektronskog poslovanja u oblasti rudarstva i geologije (e-rudarstvo), što će doprineti transparentnijem i efikasnijem postupanju, a procedura izdavanja odobrenja pojednostavljuje se i skraćuje sa sadašnjih 150, na u proseku 15 do 20 dana.