Смањи
Аа
Повећај

Miniranja na teritoriji opštine Majdanpek zbog sanacije stenske mase, radove naložila inspekcija

Miniranja na teritoriji opštine Majdanpek zbog sanacije stenske mase, radove naložila inspekcija

Miniranja na teritoriji opštine Majdanpek izvršena su kako bi se sanirala stenska masa, s obzirom na to da postoji pretnja odrona zbog brojnih pukotina u stenskom masivu. Na osnovu zakonske obaveze Serbia Zijin Copper doo Bor je obavestio rudarsku inspekciju o postojanju rizika od iznenadnog obrušavanja i klizanja krečnjačkog materijala stenske mase na eksploatacionom polju 95A, na delu planine Starica i da postoji realna opasnost od obrušavanja i ugrožavanja bezbednosti.

Inspekcijski nadzor izvršili su rudarski i geološki inspektori koji su na licu mesta utvrdili da je kosina u severoistočnom delu površinskog kopa, na kraju pristupnog puta strma, skoro vertikalna i da je stenska masa ispucala u vidu horizontalnih, vertikalnih i kosih pukotina, a izmereni padni ugao kosine koja je formirana starim rudarskim radovima iznosi 51 stepen u visini od 130m, što je znatno veće od propisanog.
 
S obzirom na iskustvo iz ranijih godina kada je došlo do klizanja i odrona stenske mase, inspektori su naložili privrednom društvu Serbia Zijin Copper doo Bor da izradi odgovarajuću dokumentaciju i prijavi početak radova nadležnom ministarstvu i hitno započne radove na pripremnim radovima za uklanjanje šume i rastinja, a potom izvrši sanaciju raspucale stenske mase, kao i da pre početka izvođenja rudarskih radova na sanaciji stenske mase  u severoistočnom boku PK Severni revir pribavi saglasnost za izvođenje radova od imaoca prava na KP, Javnog preduzeća Srbijašume.
 
Svi radovi su prijavljeni Ministarstvu i inspekciji, kao i inspekcijama opštinske uprave Majdanpek. Pre početka sanacije, kompanija „Serbia Zijin Copper“ izvršila je pripremne radove, pribavila potrebne saglasnosti, izradila Uprošćeni rudarski projekat i prijavila radove. Takođe, kako bi se zaštitio grad od odronulog materijala koji se pojavljuje tokom miniranja, urađena su i dva zaštitna kanala.


Ministarstvo je naložilo i kontrolni inspekciji nadzor, kako bi se utvrdilo da li se radovi na sanaciji izvode u skladu sa projektom i nalogom inspektora. Geološki i rudarski inspektori nisu utvrdili nezakonitosti.