Смањи
Аа
Повећај

Ministarka sa direktorima EMS-a i Elektrodistibucije o razvoju prenosne i distributivne mreže

Ministarka sa direktorima EMS-a i Elektrodistibucije o razvoju prenosne i distributivne mreže

Ministarka rudarstva i energetike Dubrvka Đedović održala je odvojene radne sastanke sa  rukovodstvom „Elektrodistribucije Srbije“ i „Elektromreže Srbije“kako bi se detaljno upoznala sa trenutnom situacijom u tom javnim preduzećima i investicionim planovima za narednu godinu.

Na sastanku sa v.d. direktora EDS-a Bojanom Atlagićem  istaknuta je važnost ulaganja u niskonaponsku mrežu kako bi se povećala pouzdanost snabdevanja električnom energijom. Konstatovano je da posebna pažnja u narednom periodu mora biti usmerena na realizaciju projekata koji imaju za cilj  smanjenje gubitaka na mreži, odnosno, projekata izmeštanja mernih mesta, zamene brojila i  automatizacije srednjenaponske distributivne mreže.

Kada je reč o EMS-u, konstatovano je da je da je neophodno nastaviti rad na započetim kapitalnim investicijama u elektroenergetsku infrastukturu, pre svega izgradnji strateškog projekta Transbalkanskog koridora. Na sastanku sa generalnom direktorkom tog preduzeća Jelenom Matejić bilo je reči i o novim energetiskim kapacitetima, reverzibilnim, hidroelektranama, solarnim i vetroelektranama.