Смањи
Аа
Повећај

Radna grupa o izradi Nacrta integrisanog nacionalnog plana za klimu i energetiku

Radna grupa o izradi Nacrta integrisanog nacionalnog plana za klimu i energetiku

Na sastanku Radne grupe za izradu integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Srbije za period do 2030. godine, sa vizijom do 2050. godine, predstavljeni su rezultati analize koja je primenjena za ocenu scenarija na osnovu kojeg će se pripremiti Nacrt INEKP-a.

Rezultati analize pokazali su da je „Scenario S“ u odnosu na ostale predložene najrealističniji i podrazumeva smanjenje emisija sa efektom staklene bašte u 2030. u odnosu na 1990. godinu za više od 40%, kao i učešće OIE u proizvodnji električne energije veće od 40 odsto, te unapređenje energetske efikasnosti.

 

Kriterijumi koji su korišćeni za multikriterijumsku analizu su smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, nivo investicija, ukupna uvozna energetska zavisnost, promene BDP-a, troškovi snabdevanja električnom energijom, unapređenje energetske efikasnosti i diverzifikacija proizvodnje električne energije.

 

Predviđeno je da Nacrt INEKP-a bude predstavljen radnoj grupi krajem septembra, posle čega će biti organizovane javne konsultacije i javna rasprava koja će trajati koliko god bude potrebno, a plan je da INEKP bude usvojen do kasne jeseni.

 

U izradu integrisanog plana uključene su relevantne institucije, šira javnost, privatni sektor i organizacije civilnog društva izabrane na javnom pozivu. Ministarstvo rudarstva i energetike za potrebe praćenja realizacije projekta INEKP formiralo je multidisciplinarnu radnu grupu koja ima više od 90 članova, među kojima su i predstavnici civilnog sektora, javnih preduzeća u elektroenergetskom sektoru, Ministarstva zaštite životne sredine, Delegacije EU u Srbiji, Energetske zajednice, konsultanti.