Смањи
Аа
Повећај

Zaštita podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja prava na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi, Ministarstvo rudarstva i energetike odredilo je lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti ima obavezu da informiše i daje mišljenje zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti; prati primenu odredaba zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i obuke zaposlenih i kontrolu rada; na zahtev daje mišljenje o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti; kao i da sarađuje sa Poverenikom, odnosno ono predstavlja kontakt osobu za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa Poverenikom u vezi sa procenom rizika na zaštitu podataka o ličnosti.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu rudarstva i energetike je:

Maja Matija Ristić, v.d sekretara Ministarstva

maja.matija@mre.gov.rs