Смањи
Аа
Повећај

KODEKS PONAŠANjA I ETIKE INSPEKTORA

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 8) Poslovnika o radu Koordinacione komisije u vezi sa članom 12. stav 10. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18) Koordinaciona komisija, na sednici održanoj dana 18. septembra 2018. godine donosi: