Смањи
Аа
Повећај

Informacija u vezi sa sanacijom stenske mase na delu planine Starica u Majdanpeku

Miniranja na teritoriji opštine Majdanpek izvršena su kako bi se sanirala stenska masa iznad „Pemske Male“, s obzirom da postoji pretnja odrona zbog brojnih pukotina u stenskom masivu.

Na osnovu zakonske obaveze Serbia Zijin Copper doo Bor je obavestio rudarsku inspekciju o postojanju rizika od iznenadnog obrušavanja i klizanja krečnjačkog materijala stenske mase na eksploatacionom polju 95A, na delu planine Starica koji je u prošlosti već pokazivao sklonost ka obrušavanju, pa u odnosu na stanje, veličinu i broj pukotina, postoji realna opasnost od ponovnog obrušavanja i ugrožavanja bezbednosti.

Inspekcijski nadzor izvršili su rudarski i geološki inspektori koji su na licu mesta utvrdili  da je kosina u severoistočnom delu površinskog kopa, na kraju pristupnog puta strma, skoro vertikalna i da je stenska masa ispucala u vidu horizontalnih, vertikalnih i kosih pukotina, a izmereni padni ugao kosine koja je formirana starim rudarskim radovima iznosi 51 stepen u visini od 130m, što je znatno veće od propisanog.

S obzirom na iskustvo iz ranijih godina kada je došlo do klizanja i odrona stenske mase, kao i da se u stenskoj masi čiji odron i klizanje preti nalaze pukotine širine oko 30sm, dužine oko 200m, nepoznate dubine i nebrojano manjih pukotina, te da je stenska masa koja se ranije odronula istog sastava kao i ova stenska masa čiji odron preti, inspektori su naložili privrednom društvu Serbia Zijin Copper doo Bor da izradi odgovarajuću dokumentaciju i prijavi početak radova nadležnom ministarstvu i hitno započne radove na pripremnim radovima za uklanjanje šume i rastinja, a potom izvrši sanaciju raspucale stenske mase, kao i da pre početka izvođenja rudarskih radova na sanaciji stenske mase  u severoistočnom boku PK Severni revir pribavi saglasnost za izvođenje radova od imaoca prava na KP, Javnog preduzeća Srbijašume.

Svi radovi su prijavljeni Ministarstvu i inspekciji, kao i inspekcijama opštinske uprave Majdanpek. Pre početka sanacije, kompanija „Serbia Zijin Copper“ izvršila je pripremne radove, pribavila potrebne saglasnosti, izradila projekat i prijavila radove. Takođe, kako bi se zaštitio grad od odronulog materijala koji se pojavljuje tokom miniranja, urađena su i dva zaštitna kanala.

Ministarstvo je naložilo i kontrolni inspekciji nadzor, koji je u toku, kako bi se utvrdilo da li se radovi na sanaciji izvode u skladu sa projektom i nalogom inspektora.