Смањи
Аа
Повећај

Dostavu podataka o količini derivata nafte koji se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije

UPITNICI ZA DOSTAVU PODATAKA POTREBNIH ZA MONITORING KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA

 

Upitnici za dostavu podataka o količini derivata nafte koji se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije popunjavaju se za potrebe izrade Pravilnika o sadržini i načinu sprovođenja godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2022. godinu, a u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 145/14, 95/18dr. zakon i 40/21) i Uredbom o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva („Službeni glasnik  RS”, br. 97/15, 5/17, 8/17 - ispravka, 119/17 i 102/18).

 

Energetski subjekti kojima je Ministarstvo rudarstva i energetike uputilo pisani zahtev za dostavu podataka o količini derivata nafte stavljenih u promet na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava u 2021. godini, dostavljaju popunjen upitnik na adresu Ministarstva rudarstva i energetike (Nemanjina 22-26) u pisanoj formi potpisan od strane odgovornog lica, kao i u elektronskoj formi na adresu (ivana.gencic@mre.gov.rs), najkasnije do 28. januara 2022 godine.

 

Takođe, potrebno je da energetski subjektu u što kraćem roku izvrše unos traženih podataka potrebnih za izradu Pravilnika u bazu podataka Ministarstva rudarstva i energetike, kroz informacioni sistem za dostavu podataka iz nadležnosti Sektora za naftu i gas, u delu „Podaci o količini derivata nafte stavljenih u promet na tržište regiona”.

Upitnici za dostavu podataka potrebnih za izradu Pravilnika o sadržini i načinu sprovođenja godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2022. godinu u elektronskoj formi su: