Смањи
Аа
Повећај

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova sa opremom pod pritiskom ("Službeni glasnik RS", br. 114/2021)