Смањи
Аа
Повећај

KONSULTACIJE O RADNIM SCENARIJIMA U PROCESU IZRADE INTEGRISANOG PLANA ZA ENERGETIKU I KLIMU

Ministarstvo rudarstva i energetike poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 9. avgusta 2022. do 5. septembra 2022. uputi svoje komentare i sugestije na radna scenarija koja su izrađena za potrebe pripreme Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije za period do 2030. godine uključujući perspektivu do 2050. godine, i na taj način doprinese kvalitetu izrade ovog važnog strateškog dokumenta u oblasti energetike.

Komentari i sugestije se mogu dostaviti na dva načina:

  1. Putem Obrasca za dostavljanje komentara koji se zajedno sa radnim scenarijima može preuzeti ispod i poslati na adresu elektronske pošte: inecp.konsultacije@mre.gov.rs (detaljno uputstvo je u samom dokumentu),
  2. Putem portala eKonsultacije na adresi: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/61/1

Za upućivanje komentara na ovaj način potrebna je registracija na Portal za elektronsku identifikaciju u skladu sa uputstvima dostupnim na adresi https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/pocetna . Radnim scenarijima se pristupa putem sekcije Konsultativni proces, kartica Prikupljanje komentara, dok se komentari i sugestije dostavljaju korišćenjem opcije ''Ostavi komentar''.