Смањи
Аа
Повећај

Kontakt

Ministarstvo rudarstva i energetike
Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Tel. centrala ministarstva
Tel: 011/3346 755

Kabinet

E-adresa: kabinet@mre.gov.rs
Tel: 011/3619-833

Milan Rakić
Šef kabineta
Tel: 011/3619-833

Aleksandar Stojanović
Zamenik šefa kabineta
Tel: 011/3619-833

Služba za odnose s javnošću
E-adresa: press@mre.gov.rs
Tel: 011/3617-604

Sekretarijat ministarstva

Maja Matija Ristić
vd Sekretara ministarstva
Tel: 011/3604 405

Branislav Đelić
Načelnik odeljenja za materijalno-finansijske poslove
Tel: 011/3604 405

Informacije od javnog značaja

Milanka Marković
Sekretarijat Ministarstva
E-adresa: milanka.markovic@mre.gov.rs

Mihailo Milošević
Odsek za sistemsko uređenje oblasti geologije i rudarstva; Sektor za geologiju i rudarstvo
E-adresa: mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Inspekcijski nadzor

Elektroenergetska inspekcija
Tel: 011/2856-145; 011/2856-141;

Energetska inspekcija
Tel: 011/3110-028;

Rudarska i geološka inspekcija
Tel: 011/3122-876; 011/ 3110-051;

Inspekcija opreme pod pritiskom
Tel: 011/2856-143; 011/2856-124;

Ostalo

Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti
E-adresa: fondee@mre.gov.rs

Sektori

Sektor za elektroenergetiku
Tel: 011/3604 426

Sektor za naftu i gas
Tel: 011/3604 461

Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije
Tel: 011/3604 403

Sektor za zelenu energiju
Tel: 011/3604 411

Sektor za geologiju i rudarstvo

Tel: 011/3122 852

Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima
Tel: 011/3604 461

Državni sekretari

Jovanka Atanacković
Sektor za zelenu energiju i Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel: 011/3604 411

Zoran Lakićević
Sektor za energetsku efikasnost i toplane
Tel: 011/3604 424

Stevica Deđanski
Tel: 011/312 2852

Pomoćnici ministra

Vesna Laković
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel: 011/3604 461

Zoran Ilić
Sektor za elektroenergetiku
Tel: 011/3604 426

Milan Macura
Sektor za energetsku efikasnost i toplane
Tel: 011/3604 403

Dejan Milijanović
Sektor za geologiju i rudarstvo
Tel: 011/3122 852

Natalija Luković
Sektor za zelenu energiju
Tel: 011/3604 409

Zoran Pavlović
Sektor za inspekcijski nadzor
Tel: 011/2287 692

Raša Kojčić
Sektor za naftu i gas
Tel: 011/3604 461