Смањи
Аа
Повећај

Državni sekretari i pomoćnici ministra

Jovanka Atanacković
državna sekretarka
Tel: 011/3604 411 i 011/3604 410

Zoran Lakićević
državni sekretar
Tel: 011/3604 424

Stevica Deđanski
državni sekretar
Tel: 011/3122 852

Vesna Laković
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel: 011/3604 461

Zoran Ilić
Sektor za elektroenergetiku
Tel: 011/3604 426

Dejan Milijanović
Sektor za geologiju i rudarstvo
Tel: 011/3122 852

Zoran Pavlović
Sektor za inspekcijski nadzor
Tel: 011/2287 692

Milan Macura
Sektor za energetsku efikasnost i toplane
Tel: 011/3604 403

Mirko Aranđelović
Sektor za zelenu energiju
Tel: 011/3604 409

Raša Kojčić
Sektor za naftu i gas
Tel: 011/3604 461