Смањи
Аа
Повећај

Prof. dr Zorana Mihajlović

Зорана Михајловић

Prof. dr Zorana Z. Mihajlović rođena je 1970. godine u Tuzli. Diplomirala je 1993, a doktorirala 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u oblasti energetike i ekonomije. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu bila je u zvanju naučnog saradnika. Zvanje vanrednog profesora i prorektora za nauku na Univerzitetu „Džon Nezbit“ stekla je oktobra 2011. godine, a 2016. imenovana je za redovnog profesora na ovom univerzitetu.

Profesionalnu karijeru započela je u Prvoj ekonomskoj školi (1993-1995), a nastavila u „Elektroprivredi Srbije – Elektroistoku“ (1995-2006). Od 2004. do 2006. godine bila je savetnica potpredsednika Vlade Republike Srbije za energetiku Miroljuba Labusa, a u tom periodu (2004-2005) bila je i članica Upravnog odbora „Elektroprivrede Srbije“ (EPS). Od 2006. do 2010. bila je zaposlena na Aerodromu „Nikola Tesla“ kao savetnik generalnog direktora za energetsku efikasnost, a od 2010. do 2012. bila je savetnica za energetiku premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Od 2012. do 2014. godine bila je guvernerka Srbije u EBRD.

Autorka je i koautorka četiri knjige iz oblasti energetike i održivog razvoja. Objavila je više od dve stotine radova o problemima i mogućnostima srpskog energetskog sektora. Završila je specijalistički kurs savremene anti-korupcijske metodologije, za šta poseduje sertifikat Kanadske međunarodne razvojne agencije (CIDA).

Predsednica je Saveta SNS-a za energetiku i rudarstvo od 2009. godine, potpredsednica stranke od 2012, a od sredine 2016. članica predsedništva SNS-a.

Za ministarku energetike, razvoja i zaštite životne sredine imenovana je 2012. godine, a od 2014. do 2020. bila je potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Za vreme njenog mandata u Ministarstvu, završena je u potpunosti izgradnja drumskog Koridora 10, izgrađeno je oko 330 km auto-puteva, obnovljeno više od 560 km pruga i dodatno razvijena mreža aerodroma koja danas obuhvata tri međunarodna aerodroma, a vrednost svih projekata u portfoliju Ministarstva iznosila je 16 milijardi evra. Kao rezultat sprovedenih reformi u periodu u kojem je vodila Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbija je na Duing biznis listi  Svetske banke napredovala sa 186. na 9. mesto u oblasti izdavanja građevinskih dozvola. Od oktobra 2020. godine je potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike.

U istom mandatu imenovana je za predsednicu Koordinacionog tela Vlade RS za rodnu ravnopravnost, kao i za izaslanicu Vlade RS za pitanja seksualnog nasilja u konfliktima. Od 2015. koordinira radom državnih organa i nevladinog sektora u vezi sa unapređenjem položaja Roma u ime Vlade RS, a u martu 2017. imenovana je za predsednicu Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji (2016-2025).

Predsedava Zajedničkom grupom Vlade RS sa zadatkom definisanja konkretnih mera za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke o uslovima poslovanja (Duing biznis) i Saveta stranih investitora. Predsednica je Koordinacionog tela za podršku praćenja realizacije projekata, ulaganja u rekonstrukciju i/ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara.

Dva puta je birana za ”Reformatora godine” u izboru Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razoj (NALED). Prvi put nagradu je dobila 2014. godine za sveobuhvatne reforme u izdavanju građevinskih dozvola, a drugi put nagrada ”Reformator 2016. godine” dodeljena joj je za decenijske reforme u ovoj oblasti.

Članica je Savetodavnog odbora Svetske banke za rodnu ravnopravnost i razvoj (World Bank Group's Advisory Council on Gender and Development), koji razmatra postignuti napredak na globalnom nivou u oblasti rodne ravnopravnosti i daje preporuke za dalje aktivnosti na smanjenju jaza između žena i muškaraca i osnaživanju žena.

Dobitnica je međunarodne nagrade „Ličnost godine i najministar za 2018. godinu” koja se dodeljuje najuspešnijim ličnostima u regionu.

Članica je Upravnog odbora Fonda za razvoj. Osnivač je NVO Ženska vlada, članica je Evropskog pokreta u Srbiji i organizacije East West Bridge i jedan od osnivača Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Pokretač je inicijative “Uposlimo hiljadu žena u ruralnim područjima”, koju Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost realizuje u saradnji sa Etno-mrežom i NALED-om. Krajem 2019, izabrana je za članicu Saveta poslodavaca Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Majka je jednog deteta.

Govori engleski jezik.