Смањи
Аа
Повећај

Grupa za internu reviziju

Grupa za internu reviziju obavlja poslove interne revizije koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje, sprovođenje i izveštavanje o rezultatima interne revizije svih organizacionih delova Ministarstva, svih programa, aktivnosti i procesa nadležnosti Ministarstva, uključujući i korisnike sredstava Evropske unije, primenjujući propise Republike Srbije, standarde interne revizije, kodeks strukovne etike internih revizora i najbolju strukovnu praksu, odnosno proveru primene zakona i proveru poštovanja pravila interne kontrole; ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; reviziju načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti; saradnju sa Sektorom – Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija i Državnom revizorskom institucijom; vršenje poslova neophodnih za ostvarivanje sigurnosti u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.