Смањи
Аа
Повећај

Grupa za javne nabavke

U Grupi za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu plana nabavki i praćenje realizacije plana; izradu internih akata kojima se bliže uređuje postupak javne nabavke; pripremu dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki u vezi sa centralizovanim javnim nabavkama; pripremu javnog poziva, konkursne dokumentacije, prikupljanje i evidentiranje ponuda, organizovanje javnog otvaranja i ocenjivanja ponuda, sprovođenje otvorenog postupka, postupka sa pogađanjem i postupka nabavki male vrednosti i dr. za potrebe Ministarstva; izradu ugovora sa izabranim ponuđačima; davanje mišljenja i obrazloženja u vezi sa učešćem u postupku javnih nabavki; donošenje predloga odluke po zahtevu o zaštiti prava ponuđača; obavljanje stručnih poslova za komisiju za javne nabavke; izrada i dostavljanje izveštaja nadležnim organima; saradnju sa Upravom za javne nabavke; vođenje evidencije i izveštavanje o zaključenim ugovorima, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.