Смањи
Аа
Повећај

Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove

U Odeljenju za pravne, kadrovske i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu akata koji se odnose na organizaciju i rad Ministarstva; pripremu internih opštih i pojedinačnih akata iz delokruga Sekretarijata; praćenje i primenu zakona i drugih propisa iz delokruga Odeljenja; pripremu izjašnjenja na tužbe, žalbe i druge podneske nadležnim organima u sporovima iz radnih i imovinsko-pravnih odnosa; izradu plana integriteta za borbu protiv korupcije; poslove u vezi sa narodnom odbranom i vanrednim situacijama; poslove bezbednosti i zdravlja na radu; izradu informatora o radu Ministarstva, njegovo ažuriranje i staranje o dostupnosti informacija od javnog značaja i o zaštiti podataka o ličnosti; saradnju sa Državnim pravobranilaštvom, organima državne uprave, službama Vlade i drugim državnim organima; razvoj kadrova; izradu mesečnih izveštaja u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za Centralnu kadrovsku evidenciju; evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa; sprovođenje postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika; stručne i administrativne poslove za konkursnu komisiju Ministarstva; radno-pravni status državnih službenika i nameštenika; stručno usavršavanje državnih službenika; stručne i administrativne poslove u disciplinskom postupku; pružanje stručne pomoći državnim službenicima i nameštenicima u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnih odnosa; informatičke poslove; poslove koji se odnose na vozni park Ministarstva, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za pravne, kadrovske i opšte poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  • Odsek za pravne poslove;
  • Grupa za kadrovske poslove; 
  • Grupa za informatičke poslove;
  • Grupa za održavanje vozila i poslove vozača i kurira.