Смањи
Аа
Повећај

Grupa za informatičke poslove

U Grupi za informatičke poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: primenu informacionih tehnologija u radu Ministarstva; održavanje infrastrukture informacionog sistema, servera i računara sa operativnim sistemima i aplikacijama, aktivne i pasivne mrežne opreme i internet linkova; poslovi bezbednosti informacionog sistema u smislu Zakona o informacionoj bezbednosti; razvoj i održavanje informacionih sistema i baza podataka, geografskog informacionog sistema iz delokruga rada Ministarstva; rad na izradi informatičkih projekata i koordinacija sa unutrašnjim jedinicama Ministarstva u cilju razvoja informacionih sistema kao i e-usluga u smislu Zakona o elektronskoj upravi, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.