Смањи
Аа
Повећај

Grupa za kadrovske poslove

U Grupi za kadrovske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu Nacrta kadrovskog plana i razvoj upravljanja ljudskim resursima, regrutovanje, selekciju i prijem novih kadrova; izradu Predloga pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu; izradu opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti državnih službenika i nameštenika iz oblasti radnih odnosa; pripremu izjašnjenja na žalbe i odgovore na tužbe i druge podneske nadležnim organima u sporovima iz oblasti radnih odnosa; koordinaciju postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika; vođenje evidencije i upravljanje bazom podataka iz oblasti ljudskih resursa, vođenje drugih propisanih evidencija; stručne i administrativne poslove za konkursne komisije Ministarstva; stručno usavršavanje državnih službenika; pružanje stručne pomoći državnim službenicima i nameštenicima u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnih odnosa, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.